Industrisatsningar kräver bättre logistik i Norrbotten

mars 2, 2023 Logistik , Logistiklägen

De stora industrisatsningarna i norr kräver bättre logistik. Det anser regionen och samtliga länskommuner som sätter press på regeringen och kräver dubbelspår på järnvägssträckan mellan Luleå och Boden.

Den stora omställningen till fossilfria industrier har påbörjats och det görs stora satsningar runt om i länet. För att hinna med i utvecklingen anser Region Norrbotten samt länets kommuner att det behövs bättre förbindelser för att transporterna inte ska bli en flaskhals.

I en hemställan till regeringen skriver de att det råder kapacitetsbrist på Malmbanan och framförallt på sträckan mellan Luleå och Boden.

– Spåret är redan hårt belastat så vi är i stort behov av att öka kapaciteten på den sträckan. Luleå hamn växer och kommer bli Sveriges näst största vilket leder till ökade behov av transporter på järnväg, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande i Luleå.

Fyrdubbald godshantering

Sammeli får medhåll av av Bodens kommunalråd, Claes Nordmark (S), som säger att planeringen för dubbelspår behöver starta snarast.

– För att vi i norr ska kunna leverera ännu mer tillväxt till Sverige är dubbelspår samt förstärkningar längs hela Malmbanan ett måste. Utvecklingen går i ett rasande tempo och satsningen behöver genomföras snarast möjligt, säger han.

Persontrafiken på sträckan har redan begränsats för att godstrafiken ska fungera. Och till år 2030 förväntar man sig att godshanteringen kommer att fyrdubblas bara i Luleå hamn.

Källa: SVT Nyheter/Norrbotten