Grönt ljus för Sundsvalls logistikpark

augusti 19, 2019 Logistik , Logistiklägen

Visionsbild, Sundsvall logistikpark. Foto Sundsvall logistikpark.

I juli meddelade Högsta Domstolen ett positivt besked för Sundsvalls logistikpark, vilket betyder att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

Beslutet från domstolen innebär att den positiva dom som lämnats av mark- och miljödomstolen inte kommer att omprövas. Detta betyder att logistikparkens miljötillstånd har vunnit laga kraft och nu väntar projektet på ett slutligt investeringsbeslut i kommunfullmäktige.

– Det här är en viktig milstolpe för projektet, kommenterar Sven Magnusson, vd, Sundsvall Logistikpark.