Frode Laursen levererar gröna resultat

maj 25, 2023 Logistik , Miljö/CSR , Transport

Logistikföretaget kan återigen i år visa fram konkreta reduktioner i företagets egna emissioner på både transport och logistikcenter. Utvecklingen betyder att Frode Laursen totalt sett har reducerat 18 % av sina CO₂-utsläpp i scope 1 och 2 sedan år 2020, där man satte målet om att nå en CO₂-reducering på 35 % år 2030. Ett mål som man alltså är på god väg att lyckas uppnå.

Trots stigande biogaspriser och en väldigt ombytlig värld förmådde Frode Laursen under år 2022 att reducera företagets CO₂-utsläpp med ytterligare 6 %. Totalt sett betyder det en reduktion på 18 % sedan 2020 och därmed är man halvvägs mot målet om en CO₂-reduktion på 35 % från 2020 till 2030.

– En sak är att sätta ett mål. Något annat är att lyckas leverera på målet. Och det gör mig väldigt stolt att vi hos Frode Laursen har förmått göra just det genom att gå alternativt tillväga och låta våra duktiga medarbetare tänka ut lösningar som verkligen har gjort skillnad, säger Thomas Corneliussen, VD hos Frode Laursen.

Minskningen av företagets CO₂-utsläpp täcker reduktioner på både transporten och logistikcentren. På logistikcentren har bl.a. mindre värmeförbrukning och installering av värmepumpar resulterat i en minskning på 29 %, medan transportens minskning på 6 % bl.a. beror på ökad användning av bränslen såsom HVO-biodiesel och biogas.

Mål i scope 3 och el-lastbilar
Till skillnad från många av företagets konkurrenter har Frode Laursen fördelen att äga en stor del av fordonsparken själva, vilket ger möjligheten att ha direkt inflytande på både val och drift av fordonen. Det är den insatsen som har gett resultat vad gäller resultaten i scope 1 och 2. Samtidigt med den positiva utvecklingen har Frode Laursen för första gången kartlagt företagets CO₂-utsläpp i scope 3.

– Vi vill även ta ett ansvar för de emissioner som är indirekt förbundna till vårt företag och vi kommer under 2023 sätta ett mål för att reducera just dessa emissioner, säger Thomas Corneliussen som poängterar att företaget absolut inte kommer dra ner på de gröna initiativen framöver.

– Vi kommer inte sakta ner farten på den gröna omställningen. Tvärtom kommer vi fortsätta utmana oss själva, våra leverantörer och marknaden, för det blir nödvändigt, om vi ska hitta lösningarna, säger han.

Därför har Frode Laursen också investerat i ett antal el-lastbilar som kommer ut på vägarna under 2023 – detta trots att viktiga ramar såsom laddarinfrastruktur och -kapacitet långtifrån är klara.

– Det har vi gjort efter övertygelsen om att vi blir tvungna att luta oss framåt och få erfarenheter med teknologin och ta reda på hur vi bäst använder den. Det behövs om vi ska nå i mål med den gröna omställningen.