DFDS ökar trafiken till Belgien

juni 21, 2017 Logistik , Sjöfart , Transport

Mitt bland alla problem med en segdragen hamnkonflikt och vikande containervolymer har Göteborgs hamn något att glädja sig åt: nu sätter rederiet DFDS in ett fjärde fartyg på rutten mellan Göteborg och belgiska Gent.

Det går bra för handeln mellan Sverige och Belgien och alltmer gods transporteras den vägen. Det har lett till att det danskägda roro-rederiet DFDS sätter in ytterligare ett fartyg på rutten mellan Göteborg och Gent. Rederiets fartyg kommer att avgå åtta gånger i veckan i båda riktningarna.

— Vi har tre av våra största fartyg på linjen, men trots det har alla däck varit fullastade. Vi har därför beslutat att utöka kapaciteten och skapa utrymme för ökande volymer, kommenterar rederiets vice president och route director Morgan Olausson.

I augusti sätts fartyget Ark Germania in på linjen som avgår från Gothenburg Roro Terminal. Ombord finns plats för 190 trailers och 150 bilar. På linjen transporteras bland annat fordon, industrikomponenter, stål och skogsprodukter. Bland rederiets största kunder finns Volvo Cars, AB Volvo, Scania, DSV och DFDS Logistics.

Upptagningsområdet omfattar hela BeNeLux-området, Tyskland och Frankrike. Många svenska exportvaror lastas också om i belgiska hamnar för vidare transport till andra marknader. Förutom DFDS trafikerar även rederierna Svenska Orient Linien (SOL) och CLdN Belgien, via hamnarna i Antwerpen och Zeebrugge. Göteborgs Hamn har nu totalt 20 anlöp till och från Belgien varje vecka.