Coop och Nordish Market i ny matsvinns-studie

april 30, 2019 Logistik , Miljö/CSR

Varje år slänger svenska butiker 30 000 ton mat, trots att en stor del fortfarande är ätlig. För att komma tillrätta med detta slöseri har nu utvalda Coop Väst-butiker i Göteborg och matleveranstjänsten Nordish Market påbörjat ett test för att se hur restauranger kan ta tillvara överbliven mat – genom nya logistiksystem och affärsmodeller. 

Testet är en del av projektet ”Restauranger räddar butikers matsvinn”, vars syfte är att ta fram förslag på logistiksystem och affärsmodeller så att restauranger effektivt ska kunna ta emot och förädla överbliven mat från butiker, som annars riskerar att bli svinn.

Projektet som är en förstudie finansieras av Vinnova och utförs av åtta samarbetspartners som representerar viktiga aktörer: Chalmers Industriteknik, Paul Svensson Mat AB, LogTrade, WhyWaste, Coop, Stockholm Stadsmission, Martin & Servera och Menigo. Det hittills utförda arbetet har nu lett till att Nordish Food som är en del av Nordish Market kommer att ingå i ett test tillsammans med Coop Väst.

— Att vi nu får möjligheten att testa att även arbeta med överskottsmat ska bli väldigt spännande, kommenterar Philip Axelsson på Nordish Food. Hållbarhetsarbete är grundbulten i vårt koncept, och vi lägger idag ett stort fokus på att sälja ekologiska och bra närproducerade råvaror från småskaliga producenter runtomkring Göteborg. Om detta test faller väl ut hoppas vi att vi inom kort ska kunna erbjuda våra kunder en ’svinn-rätt’. Då vi har många väldigt miljömedvetna kunder idag hoppas och tror vi att detta är något de kommer att uppskatta.

— Vi ser väldigt positivt på detta projekt, eftersom matsvinnsfrågan är central i vårt hållbarhetsarbete inom Coop, kommenterar Camilla Grönkvist som är kvalitetsansvarig på Coop Väst. Genom detta test kan vi utvärdera en ny möjlighet att hitta lösningar för att rädda överbliven mat från våra butiker. Primärt är för oss att undvika att matsvinn uppstår, men när det gör det måste vi ha bra lösningar på plats för att rädda denna mat, fortsätter Camilla.
Förstudien startade i november 2018 och pågår fram till augusti 2019.