Bromma flygplats bryter mot internationella säkerhetsregler

februari 24, 2015 Logistik

Det finns risker med alltför stora flygplan på Bromma. Säkerhetszoner för avåkning saknas, eftersom rullbanan begränsas av Ulvsundavägen (till vänster) och Bällstavägen (till höger).

Sedan Swedavia tog över har Transportstyrelsen beslutat att allt större flygplan ska få flyga till Bromma – helt i strid med internationella säkerhetsregler. Flygplatsen ska användas av plan som kan klara sig med det begränsade säkerhetsutrymme som gäller på Bromma, skriver Fredrik Dahl samt piloterna Torgil Rosenberg och Lennart Persson.
En svensk pilot- och flygorganisation, Aopa, har begärt prövningstillstånd hos Högsta
förvaltningsdomstolen att överklaga ett beslut om Bromma av Transportstyrelsen, statens tillsynsmyndighet i flygsäkerhetsfrågor.

Aopa Sweden är den svenska delen av Iaopa, International council of aircraft owner and pilot associations, världens största sammanslutning av piloter och flygplansägare med 470.000 medlemmar. Organisationen anser att beslut som avviker från internationellt vedertagna flygsäkerhetsnormer är allvarliga, oacceptabla och innebär väsentligt ökade risker för piloter, passagerare och alla som vistas på och i närheten av flygplatser vid olyckor och tillbud skriver TT.


Läs mer