Anna Elgh, Svenska Retursystem: “Vi var på väg att sänka oss själva”

maj 20, 2020 Logistik
Anna Elgh, Svenska Retursystem: “Vi var på väg att sänka oss själva”

Svenska Retursystem, i vars lådor en stor del av dagligvaruhandelns livsmedel fraktas, har haft bråda dagar sedan Coronakrisen bröt ut.

– Vi var väl rustade och har klarat volymökningen otroligt bra. Men vi var på väg att sänka oss själva i början, med alltför strikta sjukskrivningsregler som tömde våra anläggningar på personal, berättar vd Anna Elgh.

Artikel ur Intelligent Logistik nummer 2 2020, prenumerera här

Svenska Retursystem, SRS, är livsmedelshandelns gemensamma retursystem för återanvändbara lastbärare. Varje dag skickas över 500 000 plastlådor ut till livsmedelsproducenter i Sverige och utomlands, som fylls med produkter och forslas till butikerna. Därifrån går de till någon av SRS fyra produktionsanläggningar för tvätt och redistribution. Vinsten gör framförallt klimatet – varje låda ersätter drygt 150 kartonger.

Att Svenska Retursystem kan upprätthålla sin verksamhet är också avgörande för Sveriges livsmedelsförsörjning.

– Vår verksamhet klassas som samhällskritisk, det är en väldigt stor andel av Sveriges färskvaror som går i våra lådor och pallar, och många producenter är automatiserade efter vårt system, sa Anna Elgh, vd på Svenska Retursystem, under Plans webinar om hur Coronakrisen påverkat logistiken den 28 april.

 

– För oss har krisen inneburit en rekordhög försäljning, mycket på grund av den bunkring som skedde i början av mars, berättar Anna Elgh. Foto Jennifer Glans

Samhällskritisk verksamhet

För SRS del har Coronakrisen inneburit ett kraftigt ökat tryck, berättar hon.

–  Vi måste vara ödmjuka i den här situationen där många påverkas väldigt negativt, men för oss har krisen inneburit en rekordhög försäljning. Mycket på grund av den bunkring som skedde i början av mars, då konsumenterna handlade på sig livsmedel.

Att konsumenterna handlat mat i butik istället för att gå på restaurang, innebär också ökade volymer.

– Vi har en mycket högre penetration i dagligvaruhandeln, så volymöverflyttningen påverkar oss.

SRS införde sitt retursystem även i restaurang- och storköksbranschen under 2019, men den satsningen är nu i mycket satt på vänt.

– Vi skulle ha expanderat kraftigt i år, men volymerna har minskat så takten i implementeringen har slagit av. Men för oss har det kompenserats dubbelt upp med att flöden flyttat över till dagligvaruhandeln. Vi kommer såklart jobba vidare efter det här.

 

Snabba krisåtgärder

Att SRS har upparbetade rutiner för krishantering hjälpte när pandemin bröt ut.

– Vi jobbar med det här kontinuerligt, vår krisledning hade en övning så sent som i augusti. Det gjorde att vi kom igång väldigt snabbt med åtgärder.

Redan 2 mars införde SRS besöksförbud på sina anläggningar och strikta hygienkrav för exempelvis chaufförer som måste komma dit. Åtgärderna blev dock i vissa fall lite väl kraftfulla:

– Vi höll faktiskt på att skapa en kris själva med alldeles för strikta rutiner kring om man fick komma till jobbet eller inte. Vi sa först att vid minsta symptom du har själv, eller om någon hemma har symptom, måste du stanna hemma.

Det ledde till att man var på väg att ställa sina anläggningar på grund av personalbrist, trots att det inte fanns någon nämnvärd smittspridning av viruset bland personalen.

– Vi backade ganska snabbt på det med familjemedlemmar, och blev tydligare med vilka symtom det gäller, som hosta, feber, huvudvärk. Sedan dess har vi bara haft en något förhöjd sjukfrånvaro.

Hos Everfresh i Helsingborg är hanteringen av frukt och grönt helautomatiserad efter SRS lådsystem, så logistiken är beroende av att returlådorna cirkulerar. Foto Svenska Retursystem

 

Klarat krisen bra

Utifrån förutsättningarna har SRS klarat av krisen och volymökningen fantastiskt bra, menar Anna Elgh.

– Vi har kunnat lösa de tekniska detaljerna väldigt snabbt, i princip alla tjänstemän har jobbat hemifrån via Skype och Teams och halva vår kundserviceavdelning har också suttit hemma.

SRS har jobbat mot en mer platt, agil verksamhet, med hög andel självstyrande för arbetsgrupperna under flera år, berättar hon.

–  Resan har inte varit helt enkel, det har varit enklare för vissa och jobbigare för andra. Men tack vare att vi är vana att jobba med eget ansvar och högt självstyre så har omställningen till att driva bolaget online inte varit så stor.

Många möten har också blivit effektivare när alla sitter online, menar hon.

– Jag tror att vi kommer att gå stärkta ur det här. Men jag tror alla saknar den sociala samvaron, småpratet man bara får när man ses fysiskt.

Hon känner också stärkt i tron att en hållbar affärsmodell är rätt väg framåt.

– Vi förvaltar pantmedel för våra lådor för drygt en halv miljard, och har drivit linjen väldigt hårt att placera dessa i hållbara verksamheter. Vi kan nu se att vårt sätt att investera stått sig bättre än benchmark. Det är ett kvitto på att det som är hållbart skapar ett högre värde även på sikt.

 

Viktigt med tillit

Grunden i en cirkulär affärsmodell är transparens, samarbete och tillit – och vikten av det har visat sig tydligt under Coronakrisen, menar Anna Elgh.

– Vi har i den här krisen sett exempel på när tillit saknats. Inte minst där det gäller skyddsutrustning, ett område där vi borde ha tagit ett gemensamt grepp över landsgränserna, men där man snarare tajtat till gränserna allt mer. Vi har också sett i den första hamstringsvågen på livsmedel att man försöker se om sitt eget hus i stället för att se till att det räcker till alla.

“Vi har i den här krisen sett exempel på när tillit saknats – man försöker se om sitt eget hus i stället för att se till att det räcker till alla”

Här vill hon ge en stor eloge till hur livsmedelsbranschen hanterat krisen.

– Tack vare samarbetet i branschen och att det finns ett högt förtroende för det vi gör har alla verkligen hjälpts åt att returnera lådorna, vi har inte sett någon kund som börjat hamstra lådor utan alla har verkligen dragit sitt strå till stacken för att det ska räcka till alla. Det finns ju ett begränsat antal i systemet. Branschen har hjälpts åt på ett fantastiskt sätt, det har hjälpt oss att klara det här.

Av Hilda Hultén