SLP tillträder nybyggnationsprojekt om 11 000 kvm

januari 30, 2024 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen

SLP offentliggjorde i november att man tecknat ett avtal avseende ett nybyggnationsprojekt om 11 000 kvm i Katrineholm, samt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med en internationell logistikaktör, Seafrigo, avseende hela ytan. Transaktionen var villkorad av att bygglov erhålls samt att markförvärvet från kommunen godkänns vilket nu är klart.

Årshyran uppgår till cirka 16 mkr och är fullt indexerad. Byggnaden kommer att uppföras på en fastighet om totalt 52 000 kvm, vilket innebär ytterligare utbyggnadsmöjligheter.

– För SLP är det viktigt att kunna utvecklas med våra befintliga hyresgäster. Det är därför glädjande att vi kan erbjuda vår befintliga hyresgäst Seafrigo nya lokaler i form av ett modernt fryslager. Projektet möjliggör att vi kan expandera tillsammans med hyresgästen och gemensamt eftersträva ökad hållbarhet som bidrar till en bättre miljö och minskade energikostnader, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Byggnationen har påbörjats och byggnaden kommer att utrustas med solceller och miljöcertifieras. Inflyttning sker preliminärt december 2024.

För ytterligare information: