Säve – Göteborgs nästa logistikcenter?

oktober 8, 2018 Lager , Logistik , Logistiklägen
Säve – Göteborgs nästa logistikcenter?

Visionsbild för Säve Flygplatsområde med anläggningar för upplevelser och logistik längs en huvudgata med kontor, butiker och restautanger. Området planeras att byggas ut etappvis. Illustration: Serneke.

Vid Säve flygplats norr om Göteborg har Serneke förvärvat över 3 miljoner kvm mark. Visionen är att utveckla det gamla flygplatsområdet till en industriell blandstad med 1,5 miljoner kvadratmeter markytor för industri och logistiketableringar.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Entreprenadföretaget Serneke, kanske främst känt för utvecklingen av Karlastaden med Göteborgs första skyskrapa Karlatornet, planerar att bli en logistikfastighetsaktör av rang. I juli presenterade bolaget visionen för sitt jätteområde kring Säve flygplats.

– Visionen är att skapa ett logistikområde som inte bara är grå lådor. Vi vill skapa logistik som sätter människan i centrum, säger Rickard Edlund, projektchef på Serneke Fastighet AB.

Sedan Serneke förvärvade flygplatsen 2016 och militärens mark 2017 har landningsbanan kortats och all flygverksamhet, med privatflyg, 112-flyg och militärt flyg, har flyttats och koncentreras nu på ett 50 hektar stort område i den västra delen av området. Därigenom frigörs totalt 260 hektar mark som ska utvecklas till en “industriell blandstad”, med kontor, upplevelseindustri, handel, industri – och logistik.

Möjlighet att bygga stort

Totalt kommer ca 1,5 miljoner kvm mark avsättas för industri och logistik. I den centrala och södra delen planeras logistikbyggnader på upp till 50 000 kvm. Serneke öppnar också för möjligheten att bygga “riktigt stora anläggningar” – på 100 000 kvm eller mer.

– Vi kommer att kunna bygga för all typ av logistik. Säve var ett av tre slutalternativ för Northvolts nya batterifabrik, så möjligheten finns att bygga stort.

Det finns även planer på att förse stora delar av fastighetsbeståndet med solceller, för att i möjligaste mån göra området självförsörjande på el. I visionen för Säveområdet ingår anläggningar för motorcross, ridsport och skydiving.

– Säve kommer att skapa tusentals arbetstillfällen och vi vill möta människans behov av annat än arbete. Det finns i bolagets DNA att tänka så.

Eget fastighetsbolag

Serneke grundades 2002 i Göteborg av Ola Serneke, som har ett brinnande intresse för idrott. Serneke har byggt flera arenor, är storsponsor i IFK Göteborg och har utvecklingsprojekt inom friluftssport i bland annat Dalarna, Stockholm och Skåne

Genom åren har bolaget förvärvat alltfler fastigheter, och i samband förvärvet av Säve väcktes tanken på att knoppa av fastighetsutvecklingen i ett eget bolag, något som genomfördes för 1,5 år sedan.

– Ett par fastigheter går att sköta utan ett separat fastighetsbolag, men det blev naturligt att skapa ett eget bolag för fastighetsutveckling och förvaltning, berättar Rickard Edlund.

Idag jobbar omkring 20 personer med fastighetsutveckling och koncernen, som har över 1 000 anställda totalt.

– När det blir byggdags i Säve behöver vi säkert knyta till oss mer kompetens inom logistikfastigheter. Men i nuläget handlar det mesta utvecklingsarbetet om detaljplaneprocesser.

Området är ett av de största sammanhängande, privatägda markområdena för logistikutveckling i regionen.

– Sammanlagt har vi gjort fem mark- och fastighetsförvärv i Säve, vi vill ha kontroll över hela området.  

– När det blir dags att börja bygga i Säve kommer vi säkert att behöva knyta till oss mer kompetens inom logistikfastigheter, säger Rickard Edlund. Foto: Serneke.

Strategiskt läge

Säve flygplats ligger strategiskt bra för logistik, i direkt anslutning till Hisingsleden, ca 15 minuter från centrala Göteborg och hamnen. Arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg pågår just nu och där finns Säve med.

– Förhoppningen är att översiktsplanen ska vara klar 2020, och att vi därefter kan få till en detaljplan för området omkring år 2021-2022. Men vi har redan lämnat in ett par bygglovsansökningar och staden har gett signaler om att vissa bygglov kan godkännas redan innan detaljplanen träder i kraft, om de ligger i linje med planen för området.

På området finns idag förutom flygverksamheten bland annat CEVT, som bedriver forskning och utveckling inom fordonsindustrin. Säve blir en enligt Rickard Edlund en förlängning av Volvos befintliga industriområde.

– Det krävs mer idag för att skapa lyckad logistik, ett logistikområde måste vara levande. Människor vill känna närheten till staden och kunna träna, handla och äta där de arbetar. Lyckas vi få till den blandstad vi tänker oss kommer detta att bli ett bra ställe att jobba på.

Av Hilda Hultén

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Fakta Säve flygplatsområde

Total yta: 3 140 000 kvm

Utvecklingsbar yta: 2 240 000 kvm

Yta planerad för industri och logistik: 1 500 000 kvm

Potentiell yta för solceller på tak: 750 000 kvm