Nysatsning på tredjepartslogistik i Bjärnum

oktober 15, 2019 Lager , Logistik , Logistiklägen
Nysatsning på tredjepartslogistik i Bjärnum

Nystartade TPL-företaget Solida har tagit över Bitcs gamla möbellager i Bjärnum, och snart är lagret fyllt med kunder. 
Foto Lokalguiden.

Solida Logistik är ett nytt TPL-företag med säte i Bjärnum utanför Hässleholm, som bildades i våras genom köpet av en tomställd, 12 000 kvm stor lagerfastighet. Nu är lagret snart fyllt med kunder, och Solida nyrekryterar. Orten Bjärnum har en lång historia som TPL-läge – med ursprung i möbelindustrin. 

Solida Logistik bildades i början av 2019 av tre entreprenörer; Mats Flinck, Rickard Wutzler och Marcus Ahlqvist.

Första steget för Solida blev att förvärva en lagerlokal på 12 000 kvm i Bjärnum, som tidigare ägts av möbelgrossisten Bitc, som lämnade Bjärnum 2011. Lokalen hade stått tom ett drygt år, efter några år som TPL-lager åt en annan aktör. 

–  Men sedan vi köpte för några månader sedan så har vi i princip fyllt lagret, berättar Mats Flinck. 

Kunderna finns både inom B2C och B2B, med produkter som glasögon, skor och konfektion. 

– Det är både e-handel och mer traditionell logistik. Vi har ett par stora kontrakt till på väg in, hittills har vi skött allt själva men nu måste vi anställa. Vi börjar med att rekrytera en produktionsanvarig och sedan behöver vi produktionspersonal, kanske 2–3 personer. 

Men TPL-verksamhet i Bjärnum är långt ifrån en nyhet, anrika TPL-företaget Transportsektionen, som fortfarande är verksamt på orten, fick sin första TPL-kund redan 1981.  

– Vårt geografiska läge är inte dumt alls för tredjepartslogistik, säger Peter Jansson. Foto Transportsektionen

Från möbelindustri till TPL 

Bjärnum är ett gammalt möbelindustrisamhälle i nordvästra delen av Hässleholms kommunsom under storhetstiden på 1950-talet var säte för ett 40-tal möbelfabriker. Transportsektionen grundades 1967 av lokala möbelföretag, som genom att föra samman sina volymer ville förhandla till sig bättre fraktvillkor. 

– Möbeltillverkarna på orten startade en industriförening för att få större volymer och bättre inköpspriser på råvaror till tillverkningen, och därefter gjorde man samma sak för frakterna,  berättar Transportsektionens nuvarande vd Peter Jansson. 

Transportdelen av industriföreningen bröts ut och fick namnet Transportsektionen, vilket var grunden till dagens TPL-företag med samma namn. 

Men i takt med att möbeltillverkningen globaliserades och konkurrensen ökade, var det många tillverkningsföretag som slogs ut: Tidigare produktionslokaler blev tomma och kunde användas för tredjepartslogistik. Den första TPL-kunden för Transportsektionen var livsmedelsgrossisten BS Foods AB, som kom in 1981. 

– De är forfarande kunder till oss, 38 år senare. Det måste nästan vara ett världsrekord i kontraktslängd inom TPL, säger Peter Jansson.

Som mest har Transportsektionen haft drygt 100 000 kvm lager i bruk. Idag omsätter bolaget omkring 70 miljoner SEK, med cirka 30 anställda och förfogar över omkring 50 000 kvm lagerytor runtom i Bjärnum. 

– Volymerna varierar upp och ner med vilka uppdrag vi har. 

Kunderna finns idag främst inom livsmedelsprodukter och hund&katt, främst foder. 

– Vi har flera ISO-certifieringar bland annat ISO22000 för livsmedel. Vi hanterar andra produkter också, som kakel och klinker och även möbler, men idag är möblerna den lilla delen. Livsmedel är det stora. 

Bra geografiskt läge

Mats Flinck var med och startade upp TPL-verksamheten i Transportsektionen i början av 1980-talet, och var tidigare både ägare och vd för företaget. Med närmare 40 års erfarenhet i bagaget vet han att det går alldeles utmärkt att bedriva tredjepartlogistik från Bjärnum. 

– Vi har bara omkring tio mil till hamnar som Helsingborg, Halmstad, Malmö och Trelleborg, vi har två mil ut till E4 och når södra Norrland inom 24 timmar. Stockholm och Mälardalen kan vi försörja vi lika bra härifrån som man kan från Jönköping eller Örebro, säger Mats Flinck. 

Fördelarna med att bedriva logistik från en mindre ort är flera, menar han. 

– Fastighetspriserna är lägre så vi får ett helt annat kostnadsläge här, och sen har ett litet samhälle helt andra förutsättningar att rekrytera lojal, duktig personal som stannar på sin arbetsplats, så servicen vi kan erbjuda blir minst lika bra här som på större orter. 

Många tror att de behöver ha lager nära storstäderna, men tredjepartslogistik kan ligga nästan var som helst, inte minst för e-handeln menar Mats Flinck. 

– Det fungerar utmärkt, bara man har närheten till de stora transportörerna, och det har vi här. När jag jobbade på Transportsektionen tog vi emot 30 lastbilar med släp om dagen och skickade ut 600–800 pall per dygn, det var inga problem alls att få hit transportörerna.  

Enligt Mats Flinck är det inte minst de låga fastighetspriserna som är den stora skillnaden mot att ligga i storstadsområdena. 

– Fastigheten är jättefin, den har bra takhöjd och är anpassad för lagerverksamhet. Kostnadsläget gör att vi kan bedriva lagerverksamhet betydligt billigare härifrån. Det märks att det har betydelse eftersom vi får hit företag från stora städer som lägger sin logistik här istället. 

Av Hilda Hultén