LK Systems flyttar lager till Ulricehamn

maj 15, 2019 Lager , Logistik , Logistiklägen

VVS-företaget LK Systems flyttar sitt lager från Malmö till Ulricehamn, och utökar från 3000 till 8000 kvm.

Det nya logistikcentret öppnade i april, och kommer öka lagerkapaciteten och effektivisera kundleveranserna. LK Systems  har investerat 50 miljoner kronor i den nya anläggningen och anställt 14 personer.

– Med större och mer ändamålsenliga lokaler får vi ett bättre logistikflöde. Under de första sex månaderna kommer vi jobba löpande med att optimera lagret både operativt och systemmässigt, kommenterar varuflödeschef Mats Gustavsson.

LK har växt ur de gamla lagerlokalerna i Malmö som nu avvecklas. Genom det nya logistikläget, kommer företaget närmare sina största kunder samt knutpunkten Göteborgs hamn.  Kortare avstånd och samordningsvinster kommer att leda till minskade transporter och lägre koldioxidutsläpp, skriver LK i ett pressmeddelande. En annan positiv miljöaspekt är att uppvärmningen av den nya anläggningen sker genom värmeåtervinning från företagets rörfabrik, som ligger alldeles intill.

– Den här lösningen är mer rationell både för oss och för våra kunder. Nu är vi väl rustade för att möta ökade krav på snabba och säkra leveranser, kommenterar marknadschef Fredrik Svensson.