Företagens lager minskade tredje kvartalet

november 21, 2023 Lager

Svenska företags lager minskade med 7,4 miljarder kronor i fasta priser under tredje kvartalet 2023, jämfört med föregående kvartal. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,3 procent i volym.Industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en nedgång med 3,0 procent i volym. Varuhandelns lager ökade med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Det motsvarar en uppgång med 0,4 procent i volym.

Industrins lager minskade

Lager av råvaror och förnödenheter i den totala industrin ökade med 0,7 miljarder kronor och lager av produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror minskade med 9,4 miljarder kronor. Det innebär att industrins totala lager minskade med 8,7 miljarder kronor under tredje kvartalet.

Varuhandelns lager ökade

Företag inom varuhandeln ökade sina lager med 1,3 miljarder kronor under tredje kvartalet. Störst uppgång hade motorhandeln, där lagret ökade med 1,7 miljarder kronor. Partihandeln ökade lagret med 1,6 miljarder kronor och inom detaljhandeln minskade lagret med 2,0 miljarder kronor.

Revideringar

Uppgifterna för tredje kvartalet 2023 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för andra kvartalet 2023 reviderats upp med 0,2 miljarder kronor till en uppgång på 6,1 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för andra kvartalet 2023 reviderats upp med 0,3 miljarder kronor till en nedgång på 9,8 miljarder kronor.

Företagens lager 2023 kv3
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
Kv 3 2023 Kv 2 2023 Kv 3 2022
Mnkr Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel ‑7 388,6 ‑3 636,0 19 832,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑8 688,8 6 124,3 6 885,9
Industri för insatsvaror (exkl. energi) ‑2 679,4 1 327,0 9 417,5
Industri för energirelaterade insatsvaror .. .. ..
Industri för investeringsvaror ‑101,3 511,5 ‑2 725,7
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑4 406,5 1 749,2 137,1
Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. ..
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑151,9 534,8 ‑244,7
C Tillverkningsindustri ‑8 537,0 5 589,5 7 130,6
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑354,1 ‑514,7 458,6
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑27,0 ‑71,5 26,4
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑457,1 ‑623,9 1 196,4
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑153,6 326,1 804,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 19,6 ‑25,8 ‑24,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. ..
20 Kemisk industri ‑427,1 ‑261,4 27,4
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel .. .. ..
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑192,2 90,1 ‑41,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑476,3 ‑26,4 360,0
24 Stål- och metallverk ‑636,3 1 043,4 5 995,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 58,2 153,9 693,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 84,3 484,8 ‑886,2
27 Industri för elapparatur 28,6 11,2 624,7
28 Övrig maskinindustri ‑305,3 283,1 599,5
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑214,0 402,4 ‑1 498,0
30 Annan transportmedelsindustri 117,3 ‑699,6 ‑959,5
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑215,5 278,6 ‑150,9
G Parti- och detaljhandel 1 300,2 ‑9 760,3 12 946,1
45 Motorhandel 1 694,2 567,2 2 879,1
46 Partihandeln 1 587,1 ‑3 854,3 6 621,6
47 Detaljhandeln ‑1 981,0 ‑6 473,3 3 445,5

Definitioner och förklaringar

Alla siffror är avrundade till en decimal. Totaler är beräknade före avrundning.

Nästa publiceringstillfälle

2024-02-20, kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

 

 

KÄLLA: SCB