Footway Group stärker logistikverksamheten i Eskilstuna

januari 18, 2024 Lager , Logistik , Logistiklägen

Footway Group AB (“Bolaget”), meddelar idag att man framgångsrikt har konsoliderat sina två lager och nu fullt ut servar samtliga av sina 24 marknader via logistikverksamheten i Eskilstuna. Denna omlokalisering möjliggör effektivare och mer hållbara logistiklösningar för samtliga av Footway Groups 12 e-handelsbutiker.
Bolaget beslutade i slutet av 2022 att centralisera lagerverksamheten till det utbyggda lagret om 48 000 m2 i Eskilstuna. Processen att omdirigera samtliga returer till Eskilstuna inleddes i mars 2023. Alla nya inleveranser har sedan dess riktats till Eskilstuna istället för det tidigare lagret i Helsingborg, som hanterades av Postnord TPL. Första veckan i januari genomfördes den kompletta flytten och resterande ca 300 000 produkter av lagret flyttades från Helsingborg till Eskilstuna. Konsolideringen väntas minska Footway Groups kostnader relaterade till hyra, administration och system med ca 30 msek på årsbasis. Därtill förväntas kostnader relaterade till frakt minska med 5-7 procent motsvarande 10-15 msek per år. Detta är möjligt tack vare den minskade komplexiteten i logistikflödet, exempelvis elimineras utleveranser som tidigare delades på två försändelser.

– Det har varit en utmanande och spännande resa för oss. Jag är otroligt imponerad av teamets hängivenhet och professionella insats under hela denna omlokalisering. Vi har inte bara konsoliderat våra lager, utan samtidigt även implementerat en logistiklösning som kommer att stödja vår fortsatta tillväxt, säger Jesper Dahlkvist, logistikchef.

I samband med logistikkonsolideringen har Footway Group implementerat en ny lösning för att kunna hantera större produkter och ökad kapacitet jämfört med vad den befintliga automationslösningen klarar av. Den nya lösningen bygger på höghöjdsplock med truckar via magnetslinga och är särskilt anpassad för en högre grad av flexibilitet när det gäller lagrade enheter – från enskilda produkter till pallager, detta för att effektivt hantera och lagerhålla både sitt egna sortiment och även andra e-handelsbutikers sortiment.

– Vi ser fram emot att inte bara driva vår egen verksamhet effektivare och smidigare utan även att integrera fler externa partners till plattformen. Kapaciteten i vårt nya lager är ca 7-10 gånger dagens volymer så det finns gott om plats för andra e-handlare och produktleverantörer att få nytta av den infrastruktur vi nu byggt för den nordiska och europeiska marknaden, avslutar Jesper Dahlkvist ett pressmeddelande.