Catena planerar lagerbygge i Nyköping

oktober 29, 2019 Lager , Logistiklägen

Kommunstyrelsen i Nyköping har godkänt markanvisningsavtalet för del av Arnö 1:3, inom det blivande kvarteret Oljan, vilket ligger i korsningen mellan Flättnaleden och Bilvägen, det rapporterar SN. Det är Catena som undersöker möjligheterna att uppföra en ny lagerbyggnad på det 15 000 kvadratmeter stora området som avtalet avser, enligt tidningen. 

I sitt beslut skriver Nyköpings kommun att näringslivsenheten, samhällsbyggnad och mark- och exploatering bedömer att Catena kommer att bidra positivt till den fortsatta utvecklingen av företagsparken Arnö västra, där idag företagen Orio med TPL-aren Orio Logistics, Eberspächer och Berendsen finns.

Om kommunen och företaget kommer överens innan markanvisningsavtalets utgång, den 30 april 2020, tecknas ett avtal om marköverlåtelse. Om det sker kommer ett köpeavtal att upprättas mellan de båda parterna. Priset för marken uppgår till 370 kronor per kvadratmeter, alltså totalt 5 550 000 kronor som i sådana fall kommer att rulla in i kommunens kassa.

I avtalet står det att kommunen inte garanterar markens förhållanden och bärkraftighet, varpå Catena själva måste genomföra egna undersökningar före ett eventuellt byggande. Det framgår också att företaget på egen bekostnad grundligt ska besiktiga fastigheten och att området överlämnas i aktuellt skick vid köp.