UPS skärper sina hållbarhetsmål

augusti 19, 2015 IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

UPS har släppt sin årliga hållbarhetsrapport som presenterar växande investeringar inom alternativa bränsle och el-fordon.

Med sin “Rolling Laboratory”-strategi har UPS ökat sina investeringar i alternativa bränslen. Den avancerade teknik som nu tillämpas i 5 000 av företagets fordon är en ökning på 61 procent från 2013, då UPS satte in 1100 naturgasbilar. Rapporten visar också att UPS har loggat 247 miljoner körda “grönare” km under 2014. Ett stort steg mot deras mål att köra 1,6 miljarder km med grönare fordon fram till slutet av 2017.

– Det tog oss 13 år att köra 563 miljoner kilometer med en tekniskt avancerad flotta och alternativa bränslen. På bara ett år har vi kunnat öka våra siffror dramatiskt och vi är nu mer än halvvägs till vårt mål för 2017. Genom att fortsätta med våra investeringar bidrar vi till att förändra transportindustrin, säger Rhonda Clark, UPS hållbarhetschef och vice vd för miljöfrågor.

Under 2014 har 5,4 procent, eller 25 miljoner liter, av UPS totala gas- och dieselförbrukning ersatts med alternativa bränslen, som naturgas, propan, etanol, biometan, förnybar diesel och el. Företagets engagemang i alternativa bränslen och avancerad fordonsteknik gör det möjligt att minska årlig användning av bensin och diesel med 12 procent fram till slutet av 2017.

Minskade koldioxidutsläpp genom nya samarbeten

Som ett led av företagets hållbarhetsarbete har UPS slutit avtal med tre ledande leverantörer av förnybara bränslen, som kommer förse UPS med förnybart diesel. Det innebär att UPS kan uppnå sitt mål att 12 procent av den traditionella diesel och bensin som företaget förbrukar ska ersättas av alternativa bränslen innan utgången av 2017. Genom samarbetena blir UPS en av världens största användare av förnybart diesel.

Ökad e-handel och större städer
Hållbarhetsrapporten lyfter också två globala trender inom transport och logistikbranschen: en ökning av e-handel och tillväxt inom storstäderna.
E-handelstransporter innebär att budbilar kör längre och använder mer bränsle för att leverera färre varor.

Under 2014 ökade e-handeln globalt med 6,8 procent. Trots detta visar UPS hållbarhetsrapport att företaget nu släpper ut lägre nivåer av växthusgaser per levererat paket. Sedan 2007 har det skett en minskning på 14,1 procent i utsläpp. Det har samma effekt som att ta bort mer än 380 000 personbilar från vägarna under ett helt år.

Mellan 2015 och 2019 förväntar sig UPS en kraftig ökning av leveranser till slutkonsumenter. Enligt rapporten motsvarar ökningen hälften av den affärsvolym som UPS har på den amerikanska marknaden idag. Enligt UPS finns verktygen för att klara av det ökade trycket – bland annat routingsystem. Dessa tjänster ger konsumenter kontroll över när och var de vill får sina leveranser. Tjänsterna bidrar också till kortare körsträckor och därigenom mindre utsläpp.

Satsar vidare på elbilar

Som en följd av globala befolkningsomflyttningar från landsbygden till städerna har UPS ett nära samarbete med sina kunder och andra intressenter för att utveckla nya leveransmetoder och därigenom nå tätbebyggda områden mer effektivt. Till exempel har bolaget 28 elbilar i London och planerar att skaffa ytterligare 40 de närmaste åren för att nå sitt mål med en helelektrisk flotta i Londons centrum. UPS har sammanlagt 80 elfordon i övriga Europa – bl a i Amsterdam, Rotterdam och Hamburg. I större städer satsar man även på att utöka antalet cykelbud.

– Urbanisering och e-handelns tillväxt skapar unika utmaningar för oss, våra kunder och de samhällen där vi verkar. UPS är beredda att möta dessa utmaningar, minimera vår påverkan på miljön och bana väg för en mer hållbar framtid, säger Rhonda Clark.


Läs mer