UnitedLog hjälper Getinge med global logistik

maj 28, 2012 IT/Teknik , Logistik , Produktion

Medicinteknikföretaget Getinges affärsområde Infection Control tar hjälp av UnitedLog för att utveckla styrning och kontroll av sitt globala logistikflöde.

Getinge Infection Control jobbar med lösningar för att förhindra uppkomst och spridning av smitta inom hälso- och sjukvård samt farmaceutisk industri. Kunderna består av bland annat sterilcentraler, vårdcentraler och äldrevården såväl som forskningslaboratorier och farmaceutisk industri. Produkterna marknadsförs under varumärkena Getinge och Lancer. Affärsområdet har valt UnitedLog som samarbetspartner för att utveckla styrning och kontroll av det globala logistikflödet genom att öka visibiliteten i varu-, informations-, och finansiella flödena. Samarbetsprojektet blir en viktig del av Getinges pågående konsoliderings- och standardiseringsarbete.

– UnitedLog’s platform uppfyller alla våra krav med att få ökad kontroll, styrning, visibilitet och uppföljning av vår globala supply chain, säger Henrik Larsson som är Global Logistics Manager på Getinge Infection Control AB i ett pressmeddelande.

Medicinteknikföretaget Getinge består av de tre affärsområdena Medical Systems (kirurgi och intensivvård), Infection Control (desinficering och sterilisering) samt Extended Care (vårdergonomi). Koncernen är marknadsledande inom huvuddelen av dess produktsortiment, omsätter drygt 22 miljarder SEK och antalet anställda uppgick år 2010 till 12 146.

UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa. UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.


Läs mer