Microsoft köper 130 hektar i Gävle

december 12, 2018 IT/Teknik

Gävle kommun och Sandviken kommun har beslutat att sälja totalt 130 hektar mark till Microsoft för 269 miljoner kronor och skapar på så sätt förutsättningar för en av Sveriges större internationella investeringar.

– Microsofts intresse av industrimark i två kommuner inom Stockholm Business Alliance är ett glädjande besked och visar på Stockholmsregionens attraktionskraft och globala konkurrenskraft, kommenterar Anna Gissler, tf vd Stockholm Business Region.

Besluten om markförsäljning fattades vid extrainkallade kommunstyrelsesammanträden i Gävle och Sandviken. Den totala köpeskillingen är 269 miljoner kronor. Gävle säljer mark för 140 miljoner kronor och Sandviken kommun säljer mark för 129 miljoner kronor.

– Det är väldigt spännande att ett företag som Microsoft, med en sådan magnitud inom den digitala infrastrukturen, är intresserad av stora markområden inom vår region. Vår målsättning är att detta blir en av regionens största industriella etableringar, kommenterar Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande i Gävle.

– Att världsledande företag visar intresse för vår region stärker vår attraktionskraft och erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter. Affären kan förstärka Gävle-Sandviken som en modern industriregion med ännu ett internationellt företag, kommenterar Peter Kärnström (S), kommunstyrelsens ordförande i Sandviken.

Arbetet med att stötta Microsoft i investeringsprocessen har skett i ett nära samarbete mellan Stockholm Business Alliance, Gävle-Sandviken, Invest in Gävleborg, Business Sweden samt lokala partners.

– Nu hoppas vi att med gemensamma krafter tillsammans med Microsoft skapa förutsättningar för nästa steg, kommenterar Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm som driver arbetet med etableringar inom det regionala samarbetet Stockholm Business Alliance.