Ericsson och Rise i nytt samarbete

juni 13, 2019 IT/Teknik , Logistik , Transport

Ericsson och forskningsinstitutet Rise har tecknat samarbetsavtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete för att stärka forskningen och innovationskraften hos båda parterna. I ett första skede inriktas samarbetet mot framtidens transportsystem, Internet of Things, cybersäkerhet, förpackningar som en del av den uppkopplade logistik-kedjan samt sensorer.

– Rise har kompetens inom många områden som är relevanta för oss. Avtalet kan ge oss forskning inom strategiskt viktiga områden, kompetensutveckling av medarbetare, ökat nyttjande av Rise infrastruktur och testanläggningar samt att vi gemensamt utforskar de möjligheter som är kopplade till morgondagens digitala samhälle och den transformation som behöver ske, kommenterar Erik Ekudden, Chief Technology Officer på Ericsson.

– För många av de samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför är ny teknologi en del av lösningen. Nya teknologier inom ICT erbjuder en genväg till att ett mer hållbart samhälle. Det gäller till exempel klimathotet och omställningen till ett mer hållbart transportsystem. Fortsatta satsningar på forskning och innovation är avgörande för att Sverige ska behålla sin position som välfärdsland. De innovationer och lösningar som blir resultatet av vår samverkan kommer att vara till nytta för samhälle och svenskt näringsliv, säger Pia Sandvik, vd Rise.

Samarbetsavtalet löper över minst fem år. Inom ramen för samarbetet ska också ett årligt öppet seminarium arrangeras för att sprida ny kunskap till fler aktörer.