Eneroth vill skynda på elvägsutrullning

oktober 14, 2019 IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

E-road Arlanda, invigdes 11 april 2018, och är en av de fyra svenska teststräckorna för elvägsteknik. Foto E-road Arlanda.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth vill att Trafikverket står för utbyggnaden av ett svenskt elvägsnät, för att ett sådant ska kunna byggas ut så snabbt som möjligt, det säger han i en intervju med Di. 

Både Liberalerna och Moderaterna vill se ett svenskt elvägsnät vilket gör att det finns ett starkt stöd i riksdagen för en sådan utbyggnad. Att bygga elväg längs med de stora godsstråken för att tunga fordon ska kunna ladda under körning, verkar som ett förhållandevis billigt sätt att minska utsläppen från vägtransporterna. Men det är bråttom om klimatmålet för transportsektorn, på en minskning av utsläppen med 70 procent till 2030, ska nås.

– Godstransporterna ökar så pass mycket att det kommer vara ökning på vägarna. Det är mitt argument för att vi måste vara stentuffa i de krav vi ställer på fordonsflottan framöver och att vi måste påskynda arbetet med en elektrifiering av transportsektorn och byggandet av elvägar, säger Tomas Eneroth till Di.

Kostnaden för omkring 150 mils elvägar beräknas kosta 30 miljarder enligt Trafikverkets preliminära siffror. Men hur elvägarna ska finansieras, är en fråga som står kvar att lösa, men Scania har bland annat sagt sig vara villiga att bidra.

– Min utgångspunkt är att det vi nu bygger kan liknas med järnvägsinfrastrukturen. Trafikverket får i uppdrag att elektrifiera delar av vårt vägnät som man sedan kan ansluta sig till, säger Tomas Eneroth till Di.

Idag testas olika elvägs-tekniker i olika delar av Sverige, och en första elvägssträcka beräknas stå klar 2022–2023. Fordonstillverkarna vill ha så tydliga besked som möjligt om satsningarna, men Eneroth vill inte hasta fram ett beslut som inte överensstämmer med vad som ex. väljs i Tyskland.

– Jag tänker inte tillåta en ordning där vi i Sverige hittar den bästa och smartaste tekniken men inte har en chans att rulla ut den på världens marknader. Vi måste naturligtvis hitta en samordning ihop med stora Europeiska partners, så att vi hittar en gemensam standard, säger Tomas Eneroth till Di.