Dubbeldäckad sjöcontainer ger mer plats

april 5, 2013 IT/Teknik , Miljö/CSR , Transport

DHL Global Forwarding lanserar en ny sjöfraktslösning, DHL Double Decker, som gör det möjligt att dubbelstapla gods i en 40-fots standardcontainer. Enligt DHL kan kostnadseffektiviteten ökas med upp till 40 procent för icke stapelbart gods.

Kostnadseffektiviteten ökas främst genom bättre platsutnyttjande, samtidigt som man har samma låga risk för lastskador som vid enkel stapling.

Den nya lösningen används redan på rutterna Hongkong-Tyskland och Hongkong-Shanghai-USA. Lösningen bygger på att hyllsystemet i containrarna svetsas fast i containerns sidoväggar vilket ger stabilitet och säkerhet för godset.

– DHL Double Decker är en alternativ lösning för kunder som tidigare varit tvungna att använda två containrar för icke stapelbart gods, och som nu bara behöver en. Detta är framför allt attraktivt för företag som driver containeroptimeringsprojekt. En sidoeffekt är att både vi och våra kunder minskar våra koldioxidutsläpp” säger Andreas Boedeker, global affärsområdeschef för DHL Ocean Freight.


Läs mer