CargoIT lanserar ny modul för aktiv förädling

januari 23, 2018 IT/Teknik , Produktion
CargoIT lanserar ny modul för aktiv förädling

Joel Winnige.

Förädling av varor i Sverige har de senaste åren ökat där hanteringen av recept för miljontals artiklar blir alltmer avancerad. En ny modul ska effektivt förenkla företags tillståndsprocesser för aktiv förädling. 

Konkurrensen om var tillverkande företag förlägger sin verksamhet är stenhård där kostnaderna ofta styr. Sverige har idag endast ca 100 företag som tillämpar Tullverkets tillstånd för Aktiv förädling. Aktiv förädling innebär att du inte behöver betala tullavgiften för en vara som du importerar tillfälligt till EU för att bearbeta eller reparera den. När du har bearbetat eller reparerat varan kan du välja att återexportera den som en förädlad produkt till ett land utanför EU eller att anmäla den till ett annat tullförfarande, till exempel fri omsättning.

– Potentialen hos svenska företag att expandera eller starta nya verksamheter är stor men begränsas idag av en alltmer avancerad hantering av import- och exportfunktionalitet för företagens tullhantering. Vi har märkt av problematiken hos svenska företag där vi möts av en ökande efterfrågan på avancerade men användarvänliga moduler, kommenterar Joel Winninge, vice vd CargoIT som har tagit fram en ny modul för aktiv förädling som ska förenkla företags processer.

Modulen är helintegrerad i övrig funktionalitet för hantering av import- och export-deklarationer. Där hanteras tillståndet från Tullverket med recept för de ingående artiklarna, håller koll på tidsgränser för lagring samt vilket värde artiklar får uppnå inom givet tillstånd. Med funktionen genereras även avräkningsrapporter samt eventuella uppdebiteringar med automatik för att göra processen så smidig som möjligt.

– Med en sådan modul ser vi en stor potential hos många idag redan existerande företag i Sverige att effektivisera och förenkla sina verksamheter men framförallt att spara kostnader både för tull o andra avgifter likväl som administrativt, kommenterar Joel Winninge.