40 miljoner på vidareutbildning inom AI

juni 21, 2018 Arbetsmarknad , IT/Teknik , Utbildning

Behovet av fördjupade kunskaper om artificiell intelligens (AI) är stort på arbetsmarknaden. Regeringen gör därför en särskild satsning på högskoleutbildning inom AI.

– Satsningen är en avgörande investering för framtiden. För mig är det oerhört viktigt att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet inom ett så aktuellt område som AI. Inte minst eftersom kompetensförsörjningen är grunden för svensk innovations- och konkurrenskraft, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

– Att universiteten och högskolorna har höga ambitioner inom detta område är avgörande för att vi ska vidareutbilda arbetskraften och ta steg mot ett livslångt lärande. Regeringens satsning stärker svenska företags kompetens och konkurrenskraft, kommenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Regeringens särskilda satsning på vidareutbildning inom AI omfattar totalt 40 miljoner kronor för åren 2018 och 2019. Satsningen ska bidra till att möta arbetsmarknadens behov av omställning och fördjupade kunskaper inom AI. Syftet är att ta tillvara på potentialen i den nya tekniken och därmed öka Sveriges konkurrenskraft och förmåga att hantera samhällsutmaningar.

Chalmers tekniska högskola kommer att koordinera satsningen, där också Göteborgs universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet deltar. Satsningen ska utformas så att fler lärosäten kan ansluta efterhand.