Ystads varudistrubution inspirerar

februari 26, 2018 Inköp , Logistik , Transport , Upphandling

Ystad med Tomelilla och Simrishamn är inne på sitt femte år med samordnad varudistribution, nu med två gasdrivna fordon som distribuerar 45 ton gods till 350 mottagare varje vecka. 2014 fick Ystad ta emot Intelligent Logistiks pris som “Årets logistikkommun”. 26 februari gästar Blekinge-kommuner Ystad för att ta del av upplägg och erfarenheter av varudistributionen.

– Vår modell har väckt många andra kommuners intresse och studiebesöken har varit många. Mervärdena med Samordnad varudistribution för alla 40 kommuner som jobbar med den är framförallt minskat antal transporter och att mindre leverantörer ges chansen att vara med och konkurrera om avtalen för offentlig verksamhet, kommenterar Tina Persson, verksamhetsutvecklare på Ystads kommun.

GDL transport AB vann den senaste transportupphandlingen som var klar hösten 2017 samtidigt som den gemensamma terminalen flyttades efter fyra år i Ystad till fyra nya år i Tomelilla. Redan från början valde Österlenkommunerna ett lite annorlunda upplägg än övriga kommuner som infört Samordnad varudistribution. Man bestämde sig för att själv hantera transportplaneringen istället för det traditionella sättet där distributören utför den.

Den 26 februari besöker tjänstemän från Bromölla, Ronneby och Sölvesborgs kommuner Ystad för att inspireras och ställa frågor inför sitt eget införande av samordnade varutransporter. Kent Mårtensson, kommunstyrelsens ordförande (S) kommer att inleda besöket med ett litet anförande.

– Ett studiebesök är mycket värdefullt för att komma vidare med frågan och slutligen nå en implementering, säger Fredrik Mårdh på Energikontor Sydost som ansvarar för införandet i Blekinge.

– Att lyssna och ta åt sig erfarenhet och även se hur det rent praktiskt fungerar är en viktig faktor för att få alla inblandade i kommunen att hamna på samma kunskapsnivå.