Vill utveckla Eskilstunas flygplats – men möter motstånd

december 11, 2019 Infrastruktur , Logistiklägen

David Hoffman. Foto Eskilstuna logistik och etablering

Eskilstunas kommunala logistikbolag Eskilstuna Logistik och Etablering vill utveckla Kjula flygplats, som ligger invid Eskilstuna logistikpark. I oktober meddelade man sitt kommunala ägarbolag att man hade en köpare på gång. Men lokalt ifrågasätts planerna.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB kan vara på väg att genomföra sin största affär någonsin, det rapporterar E-kuriren.  En försäljning av flygplatsen till ett internationellt konsortium, med löfte om att få flygplatsen uppgraderad till internationell standard skulle enligt tidningen vara värd flera miljarder kronor.

– Logistikbolaget har sen ett par år haft uppdraget att utveckla flygplatsen. Vi närmar oss nu en tidpunkt där vi måste komma till en slutsats om att antingen accelerera eller avveckla, säger Johan Holmqvist,  ordförande i Eskilstuna Logistik och Etablering AB, till E-kuriren.

I oktober meddelade man sitt kommunala ägarbolag att en intresserad köpare fanns, som vill bygga ut flygplatsen. Ett internationellt konsortium bestående av en industrigrupp från Dubai, en tysk storbank och en finansiell rådgivare med bas i Mellanöstern, som skulle vilja utveckla Kjula till en internationell storflygplats, med möjlighet både till internationella passagerarresor och långväga godsflyg. Vilket återigen väcker frågan vem som ska äga svensk infrastruktur – ett tema som Intelligent Logistik lyft bland annat på seminariet Logistikläget 2018.  Läs om Logistikläget 2020 här.

Möjlighet till stora infrastuktursatsningar

Köparens ambition skulle vara att köpa flygplatsen och stå för rejäla investeringar i och kring flygplatsen. Förutom förlängd rullbana nämns byggnation av en kombinerad tåg- och flygterminal samt nytt dubbelspår för järnvägen, enligt E-kuriren.

David Hofmann, vd för Eskilstunas kommunala logistikbolag, där flygplatsen ingår, bekräftar till E-kuriren att representanter för konsortiet besökt flygplatsen i Kjula.

– Konsortiets tre delar gör att det känns klart intressant och att vi nu går framåt för att bli mer konkreta, säger David Hofmann till tidningen. 

Eskilstunas kommunala logistikbolag vill utveckla flygplatsen genom en försäljning, men lokala krafter ifrågasätter planerna. Foto Eskilstuna flygplats.

Men lokalt ifrågasätter man både konsortiets existens, och det hållbara i att satsa på en storflygplats i Eskilstuna. Men Johan Holmqvist beskriver Eskilstuna flygplats som en outnyttjad tillgång som kan skapa stark jobbtillväxt av låg- och högkvalificerade tjänster i Eskilstuna.

– En flygplats skulle främja Eskilstunas, och även Strängnäs, lokala näringsliv vilket också stärker jobbtillväxt för befintligt näringsliv. Vår flygplats har tack vare direktanslutning till Svealandsbanan även en miljömässig fördel jämfört med andra flygplatser.

E-kuriren har också försökt att få bekräftat av de olika parterna som utgör köparen att de är delaktiga, men utan resultat. I en ledartext kallar tidningen projektet för “luftslott”.  Frågorna från tidningen har gjort att logistikföretaget valt att gå in i en ”tyst period”.

– Vi går in i en tyst period och ger inga intervjuer om flygplatsen tills vi har något konkret att presentera, säger Johan Holmqvist till E-kuriren.