Upprustning järnväg Söderhamn – Kilafors klar

oktober 31, 2018 Infrastruktur

Den omfattande upprustningen av banan Söderhamn–Kilafors är klar och invigd av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Banan blir en viktig länk för hela järnvägssystemet, men särskilt för Ostkustbanan, Stockholm–Sundsvall.

Banan Söderhamn–Kilafors har fått en omfattande upprustning och standardhöjning, en sträcka på 3 mil. Banan invigdes av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon under tisdagen. Banan öppnar för trafik i december.

– Nu när vi har rustat järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors så har det skapats en viktig länk för godstransporter som kan avlasta Ostkustbanan norrut. Samtidigt har vi ökat säkerheten vid järnvägen betydligt eftersom vi under arbetet kunnat stänga ett 40-tal järnvägskorsningar, kommenterar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Syftet med upprustningen har varit att skapa en viktig länk för godstransporter via inlandet och därmed avlasta Ostkustbanan norrut, vilket gör att fler persontåg kan trafikera på Ostkustbanan Stockholm–Sundsvall.

Banan har fått en ny mötesstation samt ett nytt förbindelsespår mot Ostkustbanan i Söderhamn. På den nya och modernare banan kan godstransporter utföras med längre tåg (upp till 750 meter) och med jämnare flöden och mindre energiåtgång.

– Efter fem års arbete har vi nu en ny och modern järnväg som kommer att hålla länge, säger en mycket nöjd Magnus Gilljam, projektledare på Trafikverket.

Initialt kommer järnvägen att trafikeras av nio tåg per dygn.

Kilafors bangård

Även bangården i Kilafors har rustats upp, och detta blev klart 2016. Spåren på bangården har förlängts och anpassats till 750 m långa tåg. Bangården kan nu även ta emot tyngre godståg. Trafiksäkerheten har förbättrats i och med att två järnvägskorsningar har stängts och ersatts med en tunnel under järnvägen. Det ger en säkrare väg för skolbarnen.