Stora vinster med samarbete på tvären

Stora vinster med samarbete på tvären

Stålpendeln, som går mellan Luleå och Borlänge med stål tre gånger om dagen, fem dagar i veckan, opereras av Green Cargo. Foto: Green Cargo

Stålpendeln kallas den järnvägspendel som kör SSABs stål, från masugnen i Luleå till tunnplåtsfabriken i Borlänge. Sedan 2016 har SSABs stål sällskap av andra företags gods: ett sätt att effektivisera transporter som Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB, tror starkt på:  – Det handlar om att driva ut slöserier och få en effektiv process. Alla vinner på det.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Stålkoncernen SSAB, och LKAB, det statligt ägda gruvbolag som försörjer SSAB med järnmalm, har en nära relation och har samarbetat tidigare, framförallt inom forskning.

Samarbetet kring Stålpendeln började med att SSAB var intresserade av hur LKAB hade förändrat sin inköpslogistik, berättar Per Bondemark.
– Vi hade i tanken att vi ville byta villkor, från s.k. d-villkor till f-villkor, där det första är mer ”all inclusive” då du får den inköpta varan levererad till fabriken, medan du i det andra fallet ordnar med transporten själv.

Lifta med LKAB
LKAB hade gjort den resan: tagit kontroll över sina transporter, och tjänat på det ekonomiskt. Företaget hade styrt om sina inflöden av fordon, verktyg och material som behövs i gruvdriften till en samlastningspunkt i Gävle, varifrån varorna sedan transporterades med en lastbilspendel till gruvorna i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.
– Första tanken var att vi också skulle konsolidera våra insatsmaterial och lifta med deras lastbilspendel upp. Vi var nästan beredda att trycka på startknappen när vi tänkte till – men vänta nu, vi har ju själva transporter från Luleå till Borlänge tre gånger om dagen, som går tomma tillbaka.

– Hittar man något som verkligen alla vinner på, så är det ett kraftigt verktyg, säger Per Bondemark.
Foto: Lena Sonne.

Från Gävle till Borlänge

Borlänge ligger inte långt från Gävle och SSAB tänkte om. Vad skulle ske om LKAB lät sina inflöden konsolideras i Borlänge, och lastade dem på Stålpendeln i stället?
– När vi räknade på den lösningen, med lastbil bara sista sträckan, blev koldioxidutsläppen ännu mindre. Nu kör vi enligt den lösningen på industriell skala, säger Per Bondemark, säger Per Bondemark.

Rickard Backlund, logistikchef på SSAB, har också varit djupt engagerad i projektet. En fördel med upplägget han ser är att man vet när varorna levereras.

– Istället för att det är många lastbilar som ankommer när som helst kan godset konsolideras till färre lastbilar med förutbestämda ankomsttider.

Vinn – vinn – vinn

LKAB lastar på drygt 10 trailers i veckan på Stålpendeln, som sedan går vidare med lastbil till gruvorna. Samarbetet har minskat LKABs fraktkostnader för varorna som går på Stålpendeln med 60 procent, koldioxidutsläppen med 40 procent och ledtiden med 2–3 dagar.

– LKAB har lagt över en viss del av flödet över till Borlänge. De har kvar terminalen i Gävle, men vill ta det ytterligare steg. De ser att det här är bättre för dem, säger Per Bondemark.

SSAB arbetar successivt för att föra över sina egna flöden norröver till Stålpendeln.

– För vår del pratar vi om flera hundra olika varugrupper, vart och ett har kontrakt med olika leverantörer. Det är ett långsiktigt arbete.

Utöver LKAB nyttjar ytterligare några företag i deras nätverk tåglösningen och samtal förs med flera företag.

Ica nästan med på tåget
Även Ica har varit med och sniffat på Stålpendel-samarbetet.
– Ica har ju sin nordligaste utpost i Borlänge sedan är det en massiv lastbilsflotta som kör antingen till deras distributionslager i Umeå eller direkt till butik.

Drygt 9000 lastbilar per år – motsvarande en konvoj på 30 mil – kör norröver för Icas räkning varje år. Under pilotstudien lastade Ica på några vagnar med varor på Stålpendeln i Borlänge, under hösten 2017.
– Vi hade otur och det var en väldigt kall vinter som de testkörde med oss så det var en del strul med deras leveranser. Bland annat behöver flexibiliteten och ledtiden vid omlastningspunkterna utvecklas för att möta Icas krav, berättar Per Bondemark.

Idag kör Ica inga varor med Stålpendeln, men samarbetet puttrar på lite låggradigt.

– Där vi står just nu begränsas andelen Ica-transporter på tåg av att transportmedlet inte är tillräckligt tillförlitligt, flexibelt och har för långa ledtider ställt till våra kunders förväntan, kommenterar Icas presstjänst samarbetet.

Inte bara hållbarhet
Stålproduktion orsakar stora CO2-utsläpp och SSAB är det enskilda svenska företag som orsakar mest utsläpp av växthusgaser. Därför har man satt som mål att producera världens första fossilfria stål, genom en helt nya masugnsprocess. Hållbarhetsarbetet är en viktig del men även kostnadsfrågan.

– Det handlar om att driva ut slöserier och få en effektiv process. Alla vinner på det, säger Per Bondemark, som tror mer på denna typ av lösningar än på politiska styrmedel.
– Sådana riskerar bara att flytta om kostnaderna, medan hittar man något som verkligen alla vinner på, så är det ett kraftigt verktyg.

Av Klara Eriksson

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Läs mer om horisontella samarbeten.