Snart går avfallet på räls

september 26, 2018 Infrastruktur , Logistik , Transport

Första spadtaget för Norrbotniabanan taget. Foto: Green Cargo.

I augusti togs första spadtaget på Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå godsbangård och Dåva Industriområde – lägligt före valet – och på Inab, Infrastruktur i Umeå – projekterar man på en ny terminal som kommer ta emot bland annat de stora mängder avfall som förbränns i Dåva.

Ur Intelligent Logistik nummer 5 2018 – vill du läsa mer: prenumerera här!

Norrbotniabanan fick klartecken i regeringen transportplan i maj och i slutet av augusti besökte statsminister Löfvén Ersmark utanför Umeå för ett, något tidigt, första spadtag – byggstart planeras till 2019. Första etappen går mellan Umeå godsbangård och Dåva industriområde, som tar emot stora mängder avfall för förbränning och återvinning, volymer som i framtiden kommer kunna ta tåget.

– Tanken är att gods ska kunna flyttas över från lastbil och köras på järnvägen innan hela sträckan upp till Skellefteå står klar och på så sätt får man ut tidiga nyttor av projektet. Storleksordningen initialt är troligen ett par tåg i veckan, säger Monica Almgren, kommunikatör på Trafikverket.

Totalt hanteras idag ca 700 000 ton gods per år i Dåva. Det handlar om ca 300 lastbilstransporter till och från området per dygn.

– Mycket är biobränsle, men även avfall och allt går på gummihjul idag. Vi importerar till exempel avfall från Norge, säger Ulf Kullh, avdelningschef för Värme Tjänster, Umeå Energi som har två kraftvärmeverk i Dåva.

Det har gjorts stora satsningar på gods- och logistikinfrastruktur i Umeå och Västerbotten de senaste åren, bland annat på utbyggnaden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, NLC Park och investeringar i Umeå hamn.