Landskrona jobbar för järnvägstunnel

oktober 21, 2019 Infrastruktur , Logistiklägen
Landskrona jobbar för järnvägstunnel

Lennart Serder och Anders Ekblom i Europaspårets monter på Elmia Nordic Infrastructure i Jönköping i oktober.  Foto Hilda Hultén

Landskrona stad var en av utställarna på årets Elmia Nordic Infrastructure i Jönköping i oktober, där man slog ett slag för Europaspåret – en järnvägstunnel från Landskrona till Köpenhamn, som skulle innebära ett verkligt lyft för den västskånska mellanstadskommunen. Men kommunens starka tillväxt, inte minst på logistiksidan, hotas av elbrist. 

Av Hilda Hultén

Europaspåret är en 19 kilometer lång järnvägstunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, och projektet drivs av Landskrona kommun. En sådan tunnel skulle kosta omkring 50 miljarder SEK att bygga, att jämföra med en fast väg- och järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, som beräknas kosta omkring 30 miljarder danska kronor. 

– Europaspåret är ett alternativ till HH-förbindelsen. Problemet med en järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är att kustbanan på den danska sidan redan är fullbelastad och svår att bygga ut, så på den kan man bara köra regionaltrafik, säger Lennart Serder, projektledare för Europaspåret.

– En tunnel från Landskrona möjliggör fjärrtåg mellan Sverige och Europa och öppnar även för godstransporter. Den kapaciteten kommer att behövas när Fehmarn-Bältförbindelsen blir klar, då räcker Öresundsbron inte till.

Ställs mot HH-förbindelsen

Just nu pågår en fördjupad analys av samhällsnyttorna av en HH-förbindelse, som danska Transportministeriet och Svenska Trafikverket beställt, som ska vara klar 2020. 

– Europaspåret kommer inte utredas förrän man utrett och fattat beslut om HH-förbindelsen. Det får ju gärna byggas en vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, men vi menar att det är ett bättre alternativ att bygga järnvägstunnneln här, säger Lennart Serder. 

Europaspåret skulle fördubbla järnvägskapaciteten över Öresund, förbättra möjligheterna för fjärr- och godstrafiken mellan Sverige och kontinenten och minska restiderna inom Öresundsregionen. För Landskrona skulle Europaspåret innebära en restid till Köpenhamn på 14 minuter. 

– Det skulle minska restiderna från Sverige till Köpenhammn och Europa avsevärt, även restiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle minskas med den här lösningen. 

Logistikläge på tillväxt

Landskrona, som räknas till Malmöregionen i Intelligent Logistiks logistiklägeslista, ligger längs E6 mellan Malmö och Helsingborg, och är ett logistikläge i stark tillväxt. Under 2020 byggs två större lager på orten, dels bygger nystartade CH Square ett 20 000 kvm stort lager för e-handlaren Na-kds räkning och dels är det Logicenters som bygger 24 000 kvm med Thomas Cook Travel retail som hyresgäst i halva fastigheten. Etableringen känns dock osäker sedan flygbolaget Thomas Cook gick i konkurs tidigare i höstas. Men enligt Logicenters vd Matthias Kettelhoit byggs anläggningen vidare som planerat, och kommer att stå klar i februari nästa år.  

– Det är business as usual, och vi har hyresgäster på väg in på de restererande ytorna också, säger han. 

Flera industriföretag i Landskrona planerar också att expandera, bland annat planerar värmeväxlartillverkaren Swep en utbyggnad av sin produktionsanläggning i Landskrona. 

– Vi bygger ut vår befintliga produktionsanläggning med 1 000 kvm. Det är ingen gigantisk utbyggnad men det löser många flaskhalsar i vår produktion och kortar ledtiden avsevärt, berättar Sweps kommunikationschef Lisa Skarp. 

Även Rausing-ägda förpackningsföretaget Ecolean, som just nu bygger en tillverkningsanläggning i Landskrona, har planer på att expandera med ytterligare en anläggning på orten. 

Brist på nätkapacitet hotar tillväxten

Ecolean har idag en tillverkningsanläggning i Helsingborg. När Ecolean köpte tomten på 30 000 kvm av Landskrona stad hösten 2018, skrev man samtidigt en option på lika mycket mark till för ytterligare en anläggning. Men där säger EON stopp – en sådan expansion kan ske tidigast 2029, innan dess finns inte kapaciteten i elnätet. 

– Det är totalen som räknas. Vårt totala uttag är för högt i relation till vad statliga Svenska kraftnät kan erbjuda, säger Mattias Fredriksson, försäljningschef på Eon till HD/Sydsvenskan.

– Swep kan bygga bygga ut sin produktion tack vare ett gammalt elavtal som tillåter ett högre kapacitetsuttag än dagens, men för den expansion som Ecolean planerar räcker elen inte till, berättar Anders Eklund, näringslivsutvecklare på Landskrona stad. 

Ecoleans stoppade expansionsplaner är inte det enda exemplet på när elbristen i Skåne hindrat utvecklingen. Bland annat fick batteritillverkaren Northvolt välja bort Malmö som etableringsort på grund av elbristen, och även Trelleborg och Ystad har stött på hinder för planerade etableringar och utbyggnader av hamnarna. Elbristen oroar även Swep som fått tilldelad kapacitet. 

– Vår verksamhet är elintensiv eftersom vi har stora ugnar som vi kör våra produkter i, som kräver mycket energi. Det är klart att det finns en oro över att det är starkt begränsat med resurser. Det innebär en sårbarhet, om det till exempel skulle gå sönder någonstans blir vi väldigt hårt drabbade, och även inför kommande utbyggnader som det inte finns kapacitet för idag, säger Lisa Skarp.