Green Cargo till Eu-kommissionär: förenkla regelsystemet

december 14, 2017 Infrastruktur , Transport
Green Cargo till Eu-kommissionär: förenkla regelsystemet

Jan Kilström på möte med Violetta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. Foto: Green Cargo.

Tillsammans med vd:ar från RCG, SNCF och Lineas, har Jan Kilström VD Green Cargo, haft möte med Violetta Bulc, EU-kommissionär för transportfrågor. Syftet var att lyfta de stora utmaningar som finns för att öka gods på järnväg i Europa.

Jan Kilströms budskap till Violetta Bulc var att först när politikerna minskar komplexiteten i regelverket kommer branschen att kunna utveckla och förbättra samordningen och erbjuda effektivare järnvägstjänster till marknaden.

– De regler vi lyder under i järnvägsbranschen är inte på något sätt jämförbara i kostnad och komplexitet jämfört med att köra lastbil över gränserna. Järnvägsbranschen behöver dessutom investeringar för att kapaciteten och kvaliteten på järnvägsnätet ska kunna förbättras och politiska beslut för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga, sa Jan Kilström.

Kommissionären höll ett anförande där hon menade att järnvägsbranschen borde leverera mer effektivt. Hon tog upp bristen på samordning mellan operatörerna som ett problem för järnvägssektorn.


Läs mer