Förslag på nytt nordiskt transportråd

november 5, 2018 Infrastruktur , Logistik , Transport
Förslag på nytt nordiskt transportråd

Kommunikationerna mellan Norden och övriga länder är också en fråga för hela Norden, menar Johan Lindblad. – Förbindelsen Fehmarn–Bält är ju inte en bara en dansk-tysk angelägenhet utan även en förbindelse mellan Tyskland och de övriga nordiska länderna. Foto Elmia.

Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden.

– Man tänker ofta lite för trångsynt i dag i respektive land. Man sitter i Stockholm och tänker och planerar för de svenska orterna, och samma gör de i Norge för sina orter, och så glömmer man att Norges viktigaste hamn är Göteborg. Politiker lobbar för sina små delar inom landet och på myndighetsnivå stoppar kalkylerna för samhällsnytta vid gränsen. Gemensamma investeringar kommer helt enkelt inte till stånd, kommenterar Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat.

Fram till 2005 fanns också ett nordiskt ministerråd för transport med nordiska ministrar som träffades varje år för att diskutera gemensamma frågor. I den rekommendation som Nordiska rådet tidigare i år lämnat till de nordiska regeringarna är återupprättande av ett ministerråd för transportfrågor ett av förslagen.

– Det känns högst relevant att ha en samordning, att länderna ska kunna göra prioriteringar ur ett nordiskt perspektiv och att man också kan intensifiera sitt samarbete på myndighetsnivå. Vi handlar mest med varandra och vi har mest arbetskraftsutbyte med varandra, så varför skulle vi inte underlätta transporter och infrastruktur mellan länderna?

Norden viktigt globalt handelsområde

Norden har tillsammans drygt 26 miljoner invånare, men en ekonomisk styrka i paritet med Rysslands, Brasiliens och Kanadas. Handeln inom Norden motsvarar mer än handeln med Kina, Indien Ryssland, Brasilien, Storbritannien, Frankrike och USA tillsammans, vilket gör länderna till varandras viktigaste handelspartners. Det gör behovet stort av samordnad transportinfrastruktur som både skulle öka tillväxten, och reducera utsläpp, framhåller Nordiska rådet.

Norden och framtiden är temat för Elmia Nordic Future Transport Summit som går av stapeln 8-10 oktober 2019 i Jönköping samtidigt som järnvägsmässan Elmia Nordic Rail och  transportslagsövergripande Elmia Nordic Future Transport Infrastructure. 

Elmia har omstrukturerat sitt mässupplägg något för 2019 – tre mässor blir två när Nordic Road och Future Transport blir  Nordic Transport Infrastructure med mer fokus på hela transportsystemet och den infrastruktur som krävs när järnväg, luftfart, hamn och vägnät byggs ut.

– Bygger du ut väg, sjöfart, luftfart eller räls så drar det ju med sig mycket annan infrastruktur, du ska tunnla, borra och bygga stationslägen broar och mycket annat och den typen av verksamhet kommer det bli mer fokus på på Elmia Nordic Transport Infrastucture, förklarar Magnus Ringqvist, projektledare på Elmia.

På de två mässorna kommer man kunna gå s. k. “technical walks” – guidade temapromenader där man gör stopp hos relevanta utställare.

– Det blir guidade spår utifrån olika intresseområden,  ex. bromssystem på järnväg. Då går man med guide på mässan runt 4-5 montrar då man bara pratar bromssystem.

De två mässorna fokuserar på den operativa verksamheten inom järnvägsnätet och övriga transportnätet medan konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit tar upp de strategiska och politiska frågorna.

– Samarbetet över gränserna i Norden är ett fokusområde för konferensen, andra fokusområden är finansiering, kompetensförsörjning och forskning och innovation.