Åbo satsar på logistik

november 29, 2011 Infrastruktur , Logistik , Logistiklägen

Åbo växer till en betydande logistikknutpunkt för varutransporter och utmanar Helsingfors som stornav. Hittills har 20 miljoner euro satsats på logistikanläggningar rund flygplatsen och hamnen, enligt yle.fi.

De senaste åren har stora satsningar gjorts inom logistik i Åbo, och satsningarna får resultat, en allt större del av de varor som importeras till Finland passerar via staden.

– Framförallt är det stadens centrala läge som spelar en stor roll, säger Åke Blomqvist, fraktbolaget TNTs verkställande direktör i Finland till Yle.fi.

Enligt honom har staden bra färj- och flygförbindelser, men också aktivt satsat på att växa och bli större inom logistikbranschen. Nya logistikhallar dyker upp som svampar efter regn runt flygplatsen och hamnen. Satsningen har hittills kostat drygt 20 miljoner euro men stadsdirektör Aleksi Randell ser det här som ett lönsamt sätt att skapa arbetsplatser och blåsa liv i företagen.

– Helsingfors kan inte ensam ha hand om logistiken i landet utan vi kommer också att ta vår beskärda del av frakt- och passagerartrafiken i framtiden, säger Aleksi Randell till Yle.fi.

Och tävlan mellan Åbo och Helsingfors hårdnar i den nära framtiden. Som det ser ut nu begränsas de nattliga fraktflygen till Helsingfors-Vanda i början av 2013 och det ger Åbo en stor fördel, säger Åke Blomqvist.


Läs mer