Ny forskning – så kan transportköpare öka fyllnadsgraden

oktober 28, 2016 Forskning , Logistik , Miljö/CSR
Ny forskning – så kan transportköpare öka fyllnadsgraden
supply-chain-management-and-systems_s8a9910-1

Sara Rogersson och Vendela Santén. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Sara Rogerson och Vendela Santén, doktorander på Chalmers, ger i två nya avhandlingar  konkreta tips för hur transportköpare kan öka fyllnadsgraden och därigenom minska transporternas miljöpåverkan.

I två nya avhandlingar har Chalmersstudenterna Sara Rogerson och Vendela Santén fokuserat på hur framförallt transportköparen kan minska transportens miljöpåverkan, genom olika åtgärder för att öka fyllnadsgraden. 

Vendela Santén redogör i sin avhandling “”Towards environmentally sustainable freight transport – Shipper´s logistics actions to improve load factor performance”.” för hur transportköpande företags olika logistikaktiviteter hänger samman och påverkar fyllnadsgraden. Det handlar om faktorer som leveranstid, orderstorlek, transportbokning, packnings- och lastningsförfarande, eller var företagen placerar sina lager.

Sara Rogersons avhandling “Environmental concerns when purchasing freight transport”. fokuserar på betydelsen av företagens transportinköp och upphandling av transporter  – som till exempel att företags krav på en viss leveranstid kan leda till ineffektiva transporter ur miljösynpunkt.

Sara och Vendela har samarbetat i flera studier kring hur fyllnadsgraden vid transporter kan bli bättre. Tillsammans har de tagit fram konkreta verktyg som företagen kan använda för att mäta och följa upp fyllnadsgraden, och de ger dessutom handfasta förslag på olika typer av åtgärder i sina avhandlingar.

Vi har gjort det möjligt för företagen att enkelt få en tydlig bild av vad de kan göra för att förbättra fyllnadsgraden, med direkta anvisningar för hur de kan gå tillväga. Jag hoppas att det här arbetssättet kommer att användas av företagen, och skapa verklig nytta, meddelar Sara Rogerson.

FAKTA:

 Sara Rogerson är doktorand på Chalmers, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Supply and Operations Management. Hennes avhandling har titeln: ”Environmental concerns when purchasing freight transport”.

 Vendela Santén är doktorand på Chalmers, Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Service Management and Logistics. Henns avhandling har titeln: ”Towards environmentally sustainable freight transport – Shipper´s logistics actions to improve load factor performance”.