Miljardsvinn i Göteborgs inköp

januari 3, 2012 Forskning , Inköp

Göteborgs stad skulle kunna spara 2 miljarder, eller upp emot 10 procent per år på bättre inköp. Det framgår av Upphandlingsbolagets djupanalys som är den första i sitt slag i kommunen.

Många leverantörer, hundratusentals fakturor på småbelopp och inköp utanför ramavtal. Den bilden framkommer i den djupdykning i 2010 års inköp inom Göteborgs stad som Upphandlingsbolaget har genomfört.

Denna genomgång av stadens inköp är den första i sitt slag. Totalt har 3,6 miljoner transaktioner analyserats, 93 procent av stadens totala inköpsvolym. Analysen visar på att samordning, uppföljning och styrning ger vinster:

– En grov uppskattning är att det finns en effektiviseringspotential på minst 5-10 procent. Vi tror också att fler samordningsformer än enbart ramavtal är nödvändigt för att uppnå bästa resultat, säger vd Inger Ek till IDG.

Analysen visar att Göteborgs stad årligen köper varor och tjänster för cirka 20 miljarder kronor.

Det innebär att besparingspotentialen kan vara så stor som 1 till 2 miljarder per år. Ett antal stora företag levererar för riktigt stora belopp .4 procent av leverantörerna står för 80 procent av inköpsvolymen men andelen små köp är ändå stor.

Många småfakturor och vilda köp

Sammanlagt har kommunen över 18 000 externa leverantörer. Runt 40 procent av dessa levererar för mindre än 10 000 kronor per år.

En fjärdedel av fakturorna, nästan 200 000 till antalet, har mindre än 500 kronor i transaktionsvärde. Detta bidrar till en hög administrativ belastning.

Analysen visar att det under 2010 fanns strax över 2000 ramavtal med externa leverantörer. En tredjedel av alla externa leveranser levereras via Upphandlingsbolagets ramavtalsleverantörer, men endast 18 procent köps/rapporteras enligt ramavtalen. Resten är ofta så kallade vilda köp.