Förslag om kombinerad väg/t-banetunnel under Saltsjön

Förslag om kombinerad väg/t-banetunnel under Saltsjön

En tunnelbanestation på Djurgården skulle påtagligt förbättra kommunikationerna. Bild: Sweco

Sweco och Skanska föreslår att Östra Länken och T-banan till Nacka byggs i en kombinerad tunnel under Saltsjön, något som skulle spara 2 miljarder kronor.

Skanska och Sweco har tillsammans gjort en studie som visar att en utbyggnad av tunnelbanan till Nacka med möjlig förgrening till Hammarby Sjöstad respektive Värmdö kan göras på ett betydligt mer kostnadseffektivt sätt för skattebetalarna än tidigare bedömningar. Detta genom att projektet kombineras med att vägförbindelsen Östra Länken byggs och förbinds med Norra Länken och Södra Länken och läggs i gemensam sänktunnel under Saltsjön.
Förslaget innebär bl a att ett ägarbolag av privata aktörer finansierar, designar, bygger, driver och underhåller vägtunneln och vägförbindelsen och tar över de risker som är förknippade med bygge, trafikvolymer och projektets miljöprövning, utan ersättning från offentliga budgetar. I gengäld får bolaget rätt att under 30 år ta ut en avgift motsvarande 35 kronor per fordon och passage, därefter övergår förbindelsen i offentlig ägo.
Vidare föreslås att tunnelbanans blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka Centrum, med möjlighet att bygga en förgrening vidare till Hammarby Sjöstad. Genom att tunnelbanan delar sänktunnel med Östra Länken minskar kostnaden för tunnelbanans passage under Saltsjön med cirka 2 miljarder kronor, jämfört med att bygga en sänktunnel enbart för tunnelbanan. Detta motsvarar ungefär kostnaden för att även bygga en förgrening till Hammarby Sjöstad.
Genom att ägarbolaget genomför och bekostar all planering, projektering och byggnation av vägen och sänktunneln i sin helhet samt tar ansvar för den framtida driften och underhållet bedöms också genomförandet kunna snabbas upp avsevärt.
Enligt förslaget skulle hela projektet kunna stå färdigt om 12-15 år med en effektivare planeringsprocess enligt Transportinfrastrukturkommitténs förslag. Skulle ett beslut komma under 2012 skulle infrastrukturen för tunnelbana och vägtrafik till Nacka i bästa fall kunna stå klar redan år 2024.
Om hela vägtunneln bekostas av ägarbolaget (utan statlig eller kommunal medfinansiering) kan avgiften för att köra mellan Södra och Norra Länken beräknas till cirka 35 kronor per bil och passage (2012 års prisnivå). Den nya tunnelbanesträckningen ägs och betalas av SL, precis som tunnelbanenätet i övrigt, men kostnaden minskar rejält eftersom sänktunneln delas med Östra Länken.
Förslaget omfattar en förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka Centrum. Den nya sträckningen får fem nya stationer – på södra Djurgården vid huvudstadens stora turistattraktioner, vid bostadsområdena runt Kvarnholmen, Finnboda och Henriksdal samt kring Sickla och Saltsjö-Järla och slutstationen Nacka Centrum. Restiden från T-Centralen till Nacka Centrum beräknas till drygt 12 minuter.

Det finns även möjlighet till förgrening mot Hammarby Sjöstad, med anslutning till grön linje, och förlängning mot Orminge och Gustavsberg.
– Vårt förslag med en kombinerad sänktunnel löser delar av den sårbarhet som finns inbyggd i dagens trafiksystem. Lösningen innebär stora besparingar för skattebetalarna och kan dessutom färdigställas på rimlig tid, säger Swecos vd och koncernchef Mats Wäppling i ett presssmeddelande.
– Det här är en väldigt viktig satsning för hela regionen. Genom den här lösningen förbättras kommunikationerna avsevärt samtidigt som kostnaderna för skattebetalarna blir avsevärt lägre. Vi är övertygade om att förbättrade kommunikationer kommer att sätta ytterligare fart på utvecklingen i Stockholmsregionen, säger Johan Karlström, Skanskas vd och koncernchef.