CIL medarrangörer på årets Tema Logistik i Växjö

april 3, 2012 Forskning , IT/Teknik , Logistik
CIL medarrangörer på årets Tema Logistik i Växjö

På temadagen i logistik den 28 mars vid Linnéuniversitetet i Växjö som årligen anordnades av Temalogistik , en ideell intresseförening för ekonomistuderande vid Linnéuniversitetet. var CIL – Centrum för informationslogistik i Ljungby för första gången med som arrangör.

Ulrika Petterson som arbetar med flödesplanering och lagerstrategi och Pernilla Borg, Warehouse manager som arbetar med varuhusförsörjning, på IKEA DS North Europe i Älmhult talade om om kundfokus i värdekedjan från leverantör till slutkund.
De betonade hur viktigt det är att renodla lagret och skilja på lowflow och highflow.
I Dortmund i Tyskland ligger Ikeas lowflowlager för hela Europa medan highflowlager för Skandinavien finns i Älmhult.

Ulrika Petterson och Pernilla Borg, från IKEA DS North Europe i Älmhult föreläste om Ikeas lagerstrategi med kundfokus.

Mikael Eriksson, tull och momskonsult från KGH Consulting talade om hur import- och exportföretag genom strategisk tullhantering och AEO-certifiering kan uppnå mer effektiva och lönsamma transporter och kortare ledtider i hela logistikkedjan.
Maria Öhman, miljöchef DHL, Sverige talade om DHLs CSR-program; GoGreen, GoTeach, GoHelp och gav exempel på hur världens största logistikföretag arbetar med hållbarhetsfrågor globalt och lokalt.
Darek M. Haftor, forskningsledare och docent i informationslogistik, gav en inblick i Informationslogistikens möjligheter i framtiden.

– Vi vill främja kontakten mellan studerande och näringsliv, säger Christoffer Stahrberg, ordförande för elevföreningen som arrangerar Tema Logistik

CIL i Ljungby är den enda utbildningen för informationslogistik i Norden och lockar därför också studenter från övriga Skandinavien.

– Det är den enda utbildning i Informationslogistik som finns i Norden, säger Agnete Bersaker från Norge. Utbildningen kombinerar informatik, logistik och företagens verklighet.

Hanna Hansson och Agnete Bersaker är studenter på CIL.

Text och Foto: Lena Sonne