3 av 4 logistikchefer i ledningen

januari 25, 2012 Forskning , Logistik , Produktion

Inom detaljhandeln sitter 76 procent av logistikcheferna i ledningsgruppen, företagen visar en detaljhandels-undersökning som PostNord har gjort.

PostNord har intervjuat drygt 200 logistikchefer från de största detaljhandelsföretagen i Sverige om hur de arbetar med logistik, hur de ser på utvecklingen och vilka som är de viktigaste utmaningarna för dem. En central fråga var hur logistiken prioriterades och vilken vikt det gavs i den interna organisationen.

Logistikbeslut på ledningsnivå
Undersökningen visar att 73 procent av de tillfrågade företagen fattas strategiska logistikbeslut på ledningsnivå och i 76 procent sitter också den logistikansvarige i ledningsgruppen.
– Resultatet visar tydligt att företag alltmer ser vikten av att arbeta långsiktigt och strategiskt med sin logistikkedja. Som den ledande logistikleverantören i Norden ser vi att allt fler detaljhandelskedjor prioriterar att effektivisera sin logistik och att besluten tas av företagsledningen, kommenterar Jan Jakobsson ansvarig detaljhandel inom PostNord.

Många ”rullande lager”
PostNord har ett nära samarbete med sina kunder och bidrar många gånger till lösningsförslag på hur man kan få ytterligare avkastning på affären genom en mer genomtänkt logistik.
– Vi kan ju se en del trender just när det gäller detaljhandelsföretag som arbetar med ständigt pressade marginaler. Bland annat ser vi hur allt fler företag väljer att outsourca lagerhållningen och istället använda så kallade ”rullande lager”, det vill säga tidsstyrda leveranslösningar, säger Jan Jakobsson.
PostNord arbetar med flera av landets största kläd- och sportkedjor inom detaljhandeln.