Wästbyggruppen avyttrar norsk logistikfastighet till Niam för 1,5 miljarder

april 18, 2024 Fastigheter , Logistik
Wästbyggruppen avyttrar norsk logistikfastighet till Niam för 1,5 miljarder

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Niam, som förvärvar en logistikfastighet under uppförande i Norge. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 450 000 000 norska kronor. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment men Niam tillträder fastigheten först i samband med att den färdigställs under sommaren 2025.

Fastigheten, belägen i Eidsvoll norr om Oslo, är utvecklad av Logistic Contractor. Sedan tidigare finns ett femtonårigt hyresavtal med Ahlsell, som kommer att etablera ett nytt norskt centrallager i den 64 000 kvm stora byggnaden. Ahlsell och Logistic Contractor har haft ett nära samarbete under utvecklingsfasen för att utforma en byggnad som är väl anpassad till Ahlsells verksamhet. Stort fokus har också lagts på långsiktig hållbarhet med certifiering enligt Breeam-NOR och en solcellsanläggning som kommer att producera minst lika mycket el som verksamheten behöver på årsbasis.

– Vi ser mycket positivt på att vi kan erbjuda Niam attraktiva fastighetsförvärv. Detta är LCs andra affär tillsammans med dem, då Niam tidigare har förvärvat en anläggning som vi utvecklat åt Mathem i Stockholm. Om cirka femton månader kommer vi att överlämna en toppmodern och högkvalitativ logistikanläggning till både Ahlsell och Niam, och vi ser fram emot ett gott samarbete under produktionstiden, säger Jonas Jönehall, vd och koncernchef för Wästbygg Gruppen.

Fondförvaltaren Niam fortsätter sin nordiska expansion på logistikmarknaden

Niam, som säger sig vilja sätta kapital och realtillgångar i arbete genom att investera i fastigheter och infrastruktur, förvärvar genom avtalet den 64 000 kvm stora logistikfastigheten som är under uppförande vid Gardermoen i Oslo, Norge. Fastigheten, är alltså fullt uthyrd till installationsdistributören Ahlsell på ett femtonårigt hyresavtal, som med detta etablerar sitt nya centrallager i Norge. Färdigställandet av det nya centrallagret är planerat till sommaren 2025.

– Vi är glada för att återigen få samarbeta med Wästbygg Gruppen och härmed kunna lägga till ännu en modern logistikanläggning i vår nordiska portfölj. Affären sker genom en mix av forward funding och forward commitment, och är ett exempel på Niams förmåga att strukturera affärer på ett sätt som passar alla parter. Framöver fortsätter vår expansionsresa och vi letar aktivt efter förvärv av kvalitativa logistikanläggningar i starka logistiknoder runt om i Norden, säger Henrik Gerdin, fondchef på Niam.

– Detta är Niams första investering inom logistik i Norge, och vi är mycket nöjda med att köpa en toppmodern och framåtriktad logistikbyggnad med utvidgningsmöjligheter som kan stödja Ahlsells tillväxtambitioner. Fastigheten utvecklas av Logistic Contractor och i nära samarbete med Ahlsell, som har höga hållbarhetsambitioner för den nya anläggningen. En solcellspark kommer att installeras på taket och bergvärme har valts som uppvärmningskälla. Det nya Ahlsell-lagret kommer sannolikt att bli det största som har byggts i Norge och vi ser fram emot att följa byggprocessen, säger Morten Roland, Niams landschef i Norge.

Tomten, belägen i Eidsvoll norr om Oslo, omfattar 266 000 kvm och fastigheten har förutom 64 000 kvm ytterligare vidareutvecklingspotential på 20 000 kvm. Det geografiska läget utgör en viktig fördel med närhet till europaväg, tågstation och flygplats. Projektet har en stark ESG-profil och byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Breeam-NOR 6.0 Very Good.