Växande vinst för Catena

oktober 26, 2018 Fastigheter

Benny Thögersen, vd på Catena,. Foto: Hilda Hultén.

Jämfört med föregående år ser Catena ökade hyresintäkter och hyresintäkter, vilket ligger bakom ett ökat förvaltningsresultat på 27 procent jämfört med motsvarande period 2017. 

”Långa och hållbara kundrelationer med stabila hyresgäster är grundläggande för Catena, något som tydliggörs i resultaten vi visar. Vår kundbas avspeglar dessutom förskjutningen mot digital handel, ett resultat av vår ambition att tidigt identifiera förändringar i marknaden för att ha kapacitet att möta nya behov.” kommenterar Catenas vd Benny Thögersen, som pekar på att långsiktigheten gör företaget väl rustat för exempelvis stigande räntor eller avkastningskrav.

“Med vårt avtal om förvärv av 450 000 kvadratmeter mark på nya logistikläget Stockholm Syd i Nykvarns kommun vill vi säkra ytterligare en logistikposition som svarar mot de behov som uppstår när flöden, handel och köpmönster förändras. Läget och den förvärvade marken har stor potential för framtida lager- och terminalanläggningar som möjliggör en hållbar leveranskedja där alla led är fullt optimerade.Det är en utmaning att vara lyhörda och snabba när det gäller och samtidigt våga hålla fast vid långsiktiga strategier, jag kan stolt konstatera att vi lyckas med våra föresatser.” kommenetrar Benny Thögersen.