Vaggeryd: 340 000 kvm logistikmark i jätteförvärv

oktober 5, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik , Logistiklägen

Nordsten Development och CapMan Real Estate har gemensamt förvärvat cirka 340 000 kvm mark i Vaggeryd söder om Jönköping. Här planerar bolagen att utveckla upp till 200 000 kvm logistikyta. Säljare är svenska projektutvecklaren Venturi Fastigheter och affären är villkorad av att detaljplanen för området vinner laga kraft.

 

Jönköpingsregionen är ett av de tre viktigaste logistiknaven i Sverige enligt branschtidningen Intelligent Logistik. De framtida hyresgästerna får ett utmärkt läge i direkt anslutning till E4 och med access till 80 procent av invånarna i Skandinavien inom 24 timmar.

 

– Från Nordstens sida ser vi mycket positivt på samarbetet med CapMan, liksom på att kunna erbjuda ett flertal aktörer möjlighet att etablera sig i ett av Sveriges bästa logistiklägen. Vi ska utveckla och uppföra en logistikpark med stort fokus på hållbarhet. Utgångspunkten är EUs taxonomi samt certifiering enligt Breeam, där vi har som mål att uppnå minst nivån Excellent, säger Christoffer Bööj, styrelseordförande för Nordsten Development.

 

– Förvärvet av denna fastighet är en milstolpe för oss, då det utgör CapMans första logistikutvecklingsprojekt. Projektet harmonierar väl med vår befintliga portfölj och vi ser fram emot att, tillsammans med Nordsten, få utveckla moderna och effektiva lokaler som kan attrahera ett brett spektrum av hyresgäster, säger Marcus Lotzman, Investment Director, CapMan Real Estate.

 

Så snart detaljplanen vunnit laga kraft inleds arbetet med att handla upp en byggentreprenör. Ambitionen är att påbörja byggproduktion under första halvåret 2024.

 

– Logistikparken i Vaggeryd ligger helt i linje med Nordstens affärsmodell, att utveckla och uppföra generiska logistikanläggningar i strategiska lägen. Det finns en fortsatt stor efterfrågan på moderna logistiklokaler på marknaden och i Vaggeryd ser vi en stor fördel i att kunna möta skiftande behov genom att tillhandahålla anläggningar av varierande storlek, avslutar Jonathan Bööj, partner på Nordsten Development.