Swedavia satsar på logistikpark vid Arlanda

november 19, 2019 Fastigheter , Logistiklägen
Swedavia satsar på logistikpark vid Arlanda

Swedavia satsar på logistik även vid Arlanda. Foto Swedavia.

De senaste månaderna har Swedavia tisslat om sin nya logistikpark vid Arlanda och nu går man ut publikt: till 2023 hoppas man ha en miljon kvm kvartersmark planlagd – varav drygt hälften kan bli logistikfastighetsyta.

– Vi har inte kunnat uttala oss tidigare men nu är de förberedande besluten på plats och planeringen för det nya logistikområdet är i full gång, säger Stefan Stenberg, vd Swedavia Real Estate.

Området det rör sig om ligger mellan E4:an och den västra start- och landningsbanan och kommer att utvecklas i två etapper. Den första delen, på 142 000 kvm, med en möjlig fastighetsyta på drygt 70 000 kvm, är redan detaljplanerad och byggstart kan ske redan 2020..

– Det är denna del vi kommer erbjuda till marknaden nu i december, antingen genom att förvärva byggrätterna eller att gå in i ett samarbete med oss. Sedan kommer vi att utvärdera de erbjudanden vi får in och se vad vi väljer.

Rådgivare till Swedavia i utvecklingen av området  är Svefa.

– Vi är mycket stolta för det förtroende som Swedavia gett oss genom möjligheten att vara en del av utvecklingen av den framväxande flygplatsstaden Airport City Stockholm. Ett utvecklingsprojekt av betydelse inte bara för Stockholmsregionen utan för hela Sveriges logistikflöden, kommenterar Gustav Källén, vice vd på Svefa.

Stockholm Nord växer med Arlanda Logistic City. Foto Swedavia.

Magnifikt skyltläge

Den första utvecklingsetappen, nordost om Trafikplats Måby, tror Swedavia lämpar sig väl för logistik och handel, med god tillgänglighet till E4:an och skyltläge mot densamma. Här kommer det finnas plats för logistikbyggnader och hantverkshus men även trafikantservice såsom hotell, restauranger, fordons- och bränsleservice. 

Swedavia har fått upp ögonen för logistik efter sin exploatering vid Landvetter, som inleddes i form av ett joint venture-samarbete med Bockasjö 2015, och där de sista fastigheterna ska stå färdiga 2020.

– Vi har lärt oss är att det finns en mycket stor efterfrågan på logistikmark i Göteborgsregionen, och vi tror att efterfrågan är stor även  i Stockholm, säger Stefan Stenberg.

Bockasjö köpte i år ut Swedavia från Landvetters logistikpark, vilket avslutade samarbetet. 

– Det har varit väldigt effektivt för oss att arbeta tillsammans med partners i branschen, som är kunniga inom logistik och har de erfarenheter och kunskaper som krävs för att exploatera området.

Detaljplan på gång

Den andra etappen av logistikparken – som är den större delen på drygt 800 000 kvm, är inte detaljplanerad ännu, men enligt Swedavias uppskattning kommer den att kunna erbjudas marknaden 2023.

– Kommunen ser över översiktsplanen just nu, ett arbete som ska vara färdigt 2021. Detaljplanerarbetet pågår parallellt med det, säger Stefan Stenberg.  

– Vi har en mycket bra dialog med Sigtuna kommun – eftersom den här marken är bullerstörd ser de inte att den kan användas till mycket annat.

Det finns en påfart till det planerade logistikområdet “Arlanda Logistic City” från E4an norrifrån, men Swedavia tittar på att bygga en väg även söderifrån.

– Vi kommer börja med att bredda vägen i området, för det kommer att behövas när marken ska exploateras.

Stefan Stenberg tror att logistikläget – nära flygplats, Stockholm och Uppsala, E4:an är attraktivt för logistikaktörer.

– Det är många som hört av sig så det känns som intresset är stort.

Av Klara Eriksson