Styrplattform för logistikfastigheter ger samordningsvinster

maj 11, 2023 Fastigheter , IT/Teknik , Lager , Logistik

Smarta transportterminaler kan ge hundratals miljoner kronor i energibesparing, effektiva transportflöden, ökad säkerhet och minskad manuell hantering. Tillsammans med flera internationella logistikjättar har mjukvaruföretaget SI utvecklat en styrplattform för logistikfastigheter som ger samordningsvinster på en helt ny skala. Nu görs plattformen SI Logiware tillgänglig för alla.

Dagens galopperande energi- och bränslepriser sätter press på effektivisering av de
logistikkedjor som utvecklas i snabb takt med ökad e-handel, växande butikskedjor,
produktionsanläggningar, lager och transporthubbar runtom i landet.
I samverkan med ett trettiotal kunder inom logistik, däribland DB Schenker och DHL,
har SI utvecklat en ny, kraftfull plattform för de logistikfastigheter som utgör naven i
transportkedjorna.
– Det unika är att vi kopplar samman intelligent fastighetsautomation i
terminalbyggnaden med logistikflöden mellan entrégrindar, portar, lastkajer och
ankommande fordon. Att samla in data och styra helheten i samma system ger helt
nya utsikter att spara både koldioxidutsläpp och pengar. Jag ser oändliga
möjligheter”, säger Bobo Ekelundh, delägare på SI.

Halverar fastighetens energianvändning
En av SI:s största kunder är DB Schenker, som har sparat 230 miljoner kronor på de
14 år man effektiviserat terminalerna genom SI:s system för fastighetsautomation,
som med tiden utvidgats med allt fler funktioner.
”Vi såg tidigt att energibesparing i fastigheten och logistiklösningar hänger ihop. Vi
har oerhört många portar i våra fastigheter, som tidigare ofta stod öppna och släppte
ut eller in oönskad värme. Idag öppnas porten först när lastbilen är på plats och
stängs automatiskt vid inaktivitet. Inne i terminalen är lampor och fläktar enbart igång
i utrymmen som används. Vi kontrollerar och kapar effekttoppar för både fjärrvärme
och el, temperaturen är reglerad och systemet signalerar så snart något avviker. På
så vis kan vi kontrollera och minimera energiförbrukningen”, säger Tomas Eriksson,
fastighetschef på DB Schenker Property.

Logistikstyrning: ”revolutionerande faktor”
De verkligt unika fördelarna kommer in när samma smarta teknik används för att
effektivisera logistiken och dirigera trafiken i och kring terminalen, uppgifter som
annars oftast utförs manuellt.

När en transport kommer till entrén läser en kamera av registreringsnumret och
matchar det mot ordrar i systemet. Ankomsten registreras, sker den inom avtalad
tidsslot öppnas grinden och föraren anvisas till rätt port via en skärm vid grinden eller
SI Logiwares mobilapp. Vid kö anvisas bilen till en väntzon.
– Systemet är ett betydelsefullt hjälpmedel för effektivera, digitalisera och förbättra
vårt arbete. Det blir mycket lättare för chaufförerna att hitta rätt bland våra upp till 200
portar. Lastning och lossning går snabbare och vi blir mer effektiva inne i terminalen
när godset automatiskt hamnar rätt. Det här är en stor förbättring för oss i DB
Schenkervärlden, som kan bli en revolutionerande faktor i alla våra större terminaler
om allt går som planerat, säger Magnus Wik, processpecialist för terminaler på DB
Schenker.

Ökad säkerhet och smart elladdning
Utöver sparade kronor i form av energi- och tidsbesparing tillkommer fördelar som
sömlöshet och användarvänlighet, då systemet kan avläsas och styras via
användarvänliga gränssnitt i telefoner, läsplattor och datorer – på plats eller på
distans.
En annan hett eftertraktad funktion är den ökade säkerhet som följer av att alla
ankomster och avfärder loggas via kamera, access beviljas på förhand och sköts
automatiskt och såväl grindar som portar kan låsas och låsas upp automatiskt eller
på kommando, individuellt eller som helhet.
Nya funktioner utvecklas kontinuerligt, ett exempel är flexibel laddning av elfordon.
– Fastigheter är en fantastisk möjlighet att producera energi, exempelvis genom
solceller på taket med batterilager. Vi har full kontroll på solenergiproduktionen,
batteriernas laddningsnivå, när det är mest lönsamt att ta el från solen eller elnätet.
Systemet avgör om en bil under lastning enbart ska laddas så mycket som krävs för
resan till nästa terminal, eller om elen är billig och bilen ska laddas helt och hållet,
säger Bobo Ekelundh.

Lönsam investering hela vägen
För DB Schenker är det många små besparingsströmmar som givit hundratals
sparade miljoner under åren.
– Det gynnar våra kunder i slutändan att vi har en effektiv lösning för välfungerande
fastigheter. Vi har naturligtvis gjort investeringar för att uppnå besparingarna, men de
har varit lönsamma under hela vägen. Jag är nöjd med resultatet, det är helt klart till
belåtenhet, säger Tomas Eriksson i ett pressmeddelande

Foto: SI / DB SCHENKER