Södervidden bygger 45 000 kvm lager i Åstorp

mars 31, 2020 Fastigheter , Lager , Logistik
Södervidden bygger 45 000 kvm lager i Åstorp

Södervidden Fastigheter planerar storbygge i Åstorp.

Södervidden Fastigheter förvärvar 90 000 kvm byggklar mark i Åstorp utanför Helsingborg där E4 och E6 möts och planerar bygga en ny lager- och logistikfastighet på 45 000 kvm på marken, som ska stå klar 2021.  

Detaljplanen tillåter en byggnation av ca 45 000 kvm höglager i bästa möjliga logistik- och skyltläge varav en tredjedel planeras bli ca 20m högt.
– Vi är glada över den här möjligheten i ett läge där Helsingborgsregionen klättrat upp som ett av de mest betydelsefulla logistiklägena i Sverige, kommenterar Rudolf Tornerhjelm, styrelseordförande i Södervidden Fastigheter.

Ett flertal aktörer har visat intresse och hälften av ytan är reserverad. Enligt tidsplanen beräknas projektet stå färdigt under hösten 2021.
– Byggklar mark för större etableringar är en stor bristvara i Helsingborgsregionen samtidigt som efterfrågan från hyresgäster är hög. Marken har ett utmärkt logistikläge och vi ser fram emot att utveckla fastigheten, fortsätter Rudolf Tornerhjelm.