SLP genomför sitt största nybyggnationsprojekt

juli 1, 2023 Fastigheter , Logistik

SLP har tecknat avtal om att förvärva en fastighet om 280 000 kvm i Hallsberg samt tecknat ett 15-årigt hyresavtal avseende en miljöcertifierad nybyggnation om drygt 60 000 kvm. Det bedömda transaktionsvärdet uppgår till drygt 800 mkr och skulle innebära en årshyra om cirka 50 mkr. Hyresavtalet som löper på 15 år, är tecknat med Ahlsell Sverige och är indexerat med KPI. Tillträde av fastigheten sker preliminärt under tredje kvartalet och nybyggnationen beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2024/2025.

Detta är SLP:s absolut största projekt hittills, och även ett för hela fastighetsegmentet betydande projekt. Vi har valt att arbeta med ett så kallat ”öppen bok-förfarande”, vilket minimerar vår risk och innebär att vi tillsammans med hyresgästen kommer att minimera kostnaderna för byggprojektet utan att tumma på kvaliteten. Den slutliga årshyran sätts som en funktion av projektets totala kostnad. Hyresavtalet med Ahlsell motsvarar närmare 10 procent av hela vårt nuvarande hyresvärde, och kommer kraftigt att förlänga vår genomsnittliga hyresduration, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Ahlsell, som är en av Örebroregionens absolut största arbetsgivare, har sedan tidigare genom bolag förvärvat den aktuella marken av kommunen, erhållit bygglov för byggnationen samt upphandlat entreprenaden. Detta bolag förvärvas nu av SLP och tecknar samtidigt ett 15-årigt hyresavtal med Ahlsell Sverige. SLP är sedan tidigare fastighetsägare i Hallsberg vilket är en prioriterad logistikort. 

SLP var ett av många såväl svenska som utländska fastighetsbolag som varit i diskussion med Ahlsell och vi är mycket glada och nöjda över att de valde oss som hyresvärd och partner i denna transaktion, som är en av de största i vårt segment. Fastigheten, som omfattar hela 280 000 kvm mark, ger dessutom möjlighet till ytterligare tillbyggnad, fortsätter Åstrand.

– Vi har efter en bred och strukturerad process valt att samarbeta med SLP som är ett snabbväxande företag med fokus på att expandera med sina befintliga kunder samt sätta hållbarhet i centrum. Vårt logistikcentrum i Hallsberg är sedan länge hjärtat i Ahlsells svenska verksamhet. Genom dagens avtal kan vi fortsätta att bygga vidare på vår framgångsresa genom att utveckla och förbättra vårt erbjudande och serva marknaden ännu bättre för ett fortsatt offensivt Ahlsell, säger Daniel Johansson, Logistikdirektör Ahlsell Sverige.   

 Tillträde sker preliminärt under tredje kvartalet, och är villkorat av att pågående fastighetsbildning vinner laga kraft. Förberedelser inför byggnationen kommer att påbörjas inom kort och bedömd tidpunkt för färdigställande är årsskiftet 2024/2025. Investeringen kommer att finansieras med befintlig kassa samt säkerställd bankfinansiering.