SLP förvärvar logistikfastighet i Eskilstuna

april 24, 2024 Fastigheter , Logistik , Logistiklägen
SLP förvärvar logistikfastighet i Eskilstuna

SLP har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna, som inklusive byggrätt har en total yta om cirka 59 000 kvm. I nuläget hyrs hela byggnaden om 27 000 kvm av Tamro AB, med ett fullt indexerat hyresavtal med en årshyra om 17,3 mkr, som löper fram till 30 september 2027. Säljare är LogiDev AB.

– Fastigheten är i mycket gott skick och har stora möjligheter att kunna miljöcertifieras genom att vi bland annat installerar solceller. Det finns också en betydande potential i att utnyttja befintlig byggrätt och uppföra en större tillbyggnad vilket skulle öka årshyran på sikt, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Affären är en bolagsaffär med planerat tillträde under maj, villkorat av att Inspektionen för strategiska produkter i Sverige har fattat beslut om att godkänna eller lämna investeringen som görs genom förvärvet utan åtgärd. Detta mot bakgrund av att befintlig hyresgäst i fastigheten genom sin lagerhållning av läkemedel anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 268,5 mkr och transaktionen finansieras med egna medel.