SLP först i branschen med nettonoll klimatpåverkan-certifiering

juni 7, 2023 Fastigheter , Logistik , Miljö/CSR

En av SLP:s nybyggda fastigheter, Fyllinge 20:434 i Halmstad, har som första byggnad i logistikbranschen erhållit certifieringen NollCO2. NollCO2 är ett certifieringssystem med fokus på nettonoll klimatpåverkan som har utvecklats av Sweden Green Building Council, där SLP är medlem. Certifieringen omfattar byggnadens inbyggda klimatpåverkan, dess klimatpåverkan i drift, samt balanserar påverkan som uppstår genom klimatåtgärder.

– Vi är mycket nöjda att som första bolag i branschen erhålla denna certifiering för en nybyggnation. Miljöcertifieringen är ett kvitto på att byggnaden har låg energiförbrukning och klimatpåverkan, vilket medför positivt värde för hyresgästen såväl som för SLP, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.

Tillsammans med hyresgästen Halmstad Delivery har SLP arbetat kring en rad hållbara investeringar i den nybyggda fastigheten. Bland annat har en minskad mängd konstruktionsmaterial, svenskproducerade fasadelement och 100 procent förnybar energi nyttjats i fastigheten och laddstolpar för eldrivna personbilar har installerats. Ett projekt avseende installation av en solcellsanläggning om 499 kW, motsvarande en beräknad årsproduktion om drygt 442 000 kWh, pågår.

– Vi på Halmstad Delivery har de senaste två åren utvecklats till att bli en leverantör för hela logistikbehovet och vårt nya logistikcenter har varit en förutsättning för att kunna erbjuda våra kunder både effektivare och mer hållbara lösningar. Därför är vi extra stolta att vår satsning tillsammans med vår partner SLP gjort att vi blivit det första logistikcentret i Sverige att få certifieringen NollCO2, säger Helena Barany, vd på Halmstad Delivery, i pressmeddelandet.