Sikta mot solen och sänk era elkostnader

september 22, 2023 Fastigheter , Lager , Miljö/CSR , Transport
Sikta mot solen och sänk era elkostnader

Logistikcentret är medelpunkten för ett logistikföretag. Driften kräver mycket energi, vilket ger höga kostnader. Men de stora, platta taken är perfekta för installation av solenergisystem, som kan sänka energikostnaderna avsevärt.

Många logistikföretag planerar redan för utmaningen: att ställa om företagets fordonsflotta till eldrift. För att det räcker det inte med solceller på taket. En ny, smart energimodell kommer att behövs kombinera solcellsproduktion med laddning av elfordon.. Logistikanlöäggningar som använder denna typ av lösning, kan spela en central roll för att främja hållbara leveranskedjor.

Logistiknav blir gröna 

Stigande energipriser, extremväder, konflikter och andra världshändelser har ökat osäkerheten kring den framtida energiförsörjningen. Detta har haft en direkt inverkan på logistikföretagen och frågan om energianvändning i distributionslager blir alltmer komplex.

En studie från Coyote Logistics, som omfattade 250 globala speditörer från olika branscher, visade att 81% av företagen anser att det är en avgörande framgångsfaktor att alla i leverantörskedjan är med och tar ansvar för hållbar logistik.. Samtidigt visar en undersökning från DHL från 2021 , av amerikanska konsumenter, att majoriteten, 60 %, var villiga att betala mer för miljövänliga produkter eller tjänster

Många logistikföretag har redan börjat övergången till alternativa energikällor för att minska energikostnader och  beroendet av elnätet för att säkerställa en verksamhet med minimala störningar.

Med helt nya, hållbara lager eller att bygga om befintliga byggnader går det att fylla taket – eller något annat ledigt utrymme – med solpaneler och förvandla det till en solcellspark som kan producera energi till verksamheten Dessa byggnader med stora, öppna interiörer avsedda för lagring och små kontorsytor, är ofta lättare att göra gröna än andra fastigheter. De kräver vanligtvis en mindre mängd energi, jämfört med exempelvis kontorsbyggnader eller hotell.

Vanligtvis förbrukar icke-kylda lager med konventionella solenergilösningar inte mer än 10-20% av den energi de producerar för belysning, värme, ventilation och AC. Det innebär att det mesta av den producerade energin går till spillo, om den inte säljs till elnätet. Men den kan också användas för att driva elfordon eller säljas till företag i närheten som inte kan producera sin egen en

Fordon med förbränningsmotorer står för nästan 25 % av de totala utsläppen av växthusgaser

Eftersom lastbilsflottorna fortfarande är beroende av diesel går det långsamt för logistiksektorn att ställa om helt till koldioxidneutralitet. Många börjar dock elektrifiera sina flottor och sätter allt oftare upp ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläppen.

Intresset för eldrivna lastbilar ökar. I EU kan andelen e-lastbilar beräknas överstiga 30 procent år 2030 sett till alla olika lastbilsklasser

Att ersätta fossildrivna fordon med utsläppsfria elfordon kommer att vara ett stort steg mot koldioxidneutralitet.

Elfordon drivna av solenergi

För att möta den växande efterfrågan från konsumenter och de allt snävare tidsramarna byter många logistikföretag även ut sina bensin- och dieseldrivna gaffeltruckar mot eldrivna. Många byter också till energieffektiva lagerrobotar för att öka produktionen och avsevärt minska sina energiräkningar.

På grund av den massiva tillväxten av marknaden för elektriska leveransfordon förväntas laddningen av EV-flottan öka exponentiellt under de kommande åren. BP meddelade nyligen att man bygger Europas första publika korridor för ultrasnabb laddning av e-lastbilar längs en hårt trafikerad fraktkorridor 600 km genom Tyskland.

Företag kan exempelvis installera batterilager för solenergi som kan ladda elbilar efter att solen gått ner. Eller så kan de välja dubbelriktad användning, genom att ladda ur solenergi som lagrats i lastbilens batteri till byggnaden (V2B). Alternativt kan denna el matas in och säljas på elnätet eller till närliggande företag.

En solig prognos för logistikbranschen

Den ökade elektrifiering som krävs av logistiksektorn kommer att öka kostnaderna för energi.Därför är solenergi den uppenbara lösningen för att möjliggöra en effektivare drift som minskar driftkostnader och samtidigt uppfyller mål från samhället och från företagen själva för att minska utsläppen av växthusgaser.

Skalbara och optimerade solenergilösningar gör det möjligt för företag att bygga ett hållbart energisystem som kan växa i takt med att deras behov utvecklas. Genom att dra nytta av ett heltäckande ekosystem som bygger på smart energihantering kommer företagen att kunna utnyttja den solenergi som produceras på taket på en mängd nya sätt som garanterar hållbara leveranskedjor och ger avsevärda bidrag till en renare miljö.

 

Daniel Sjödin
Sverigechef Solar Edge