Sagax investerar i Spanien

juli 22, 2019 Fastigheter

Sagax har genom två separata transaktioner förvärvat sju fastigheter i Madrid och en fastighet i Barcelona. Investeringen uppgår sammanlagt till motsvarande 200 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 27 200 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 11,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 79 %. Tillträde har skett under det tredje kvartalet 2019.

Förvärven är de första som Sagax genomför inom ramen för den strategi som kommunicerades i årsredovisningen för 2018 enligt vilken Sagax avser att bygga upp en verksamhet i Madrid och Barcelona. Sagax har under 2019 anställt en verkställande direktör för verksamheten i Spanien.

Sagax har tidigare etablerat verksamheter i Finland, Paris och Nederländerna med fokus på lager och lätt industri.

–Hyresnivåerna för industrilokaler föll kraftigt i både Madrid- och Barcelonamarknaderna i den lågkonjunktur som följde finanskrisen 2008. Marknadshyrorna sjönk ända fram till 2016. Spaniens ekonomi har dock varit stark de senaste åren vilket lett till att uthyrningsgrader och marknadshyror för industrilokaler stigit i dessa marknader. Min bedömning är att marknadshyresnivåerna nu befinner sig på 2005 års nivå vilket bör skapa förutsättningar för en attraktiv totalavkastning på sikt, kommenterar David Mindus, vd, Sagax.