Sagax investerar 380 miljoner kronor genom åtta transaktioner

juli 16, 2023 Fastigheter , Lager , Logistik

Sagax har genom 8 separata transaktioner förvärvat sammanlagt 9 fastigheter för motsvarande 380 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 39 000 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 28 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 98 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 3,9 år.

Av förvärven har motsvarande 43 miljoner kronor tillträtts under det andra kvartalet 2023. Återstående 337 miljoner kronor beräknas tillträdas under det tredje kvartalet 2023. Förvärven kommer att redovisas i Sagax segment Spanien (189 miljoner kronor), Frankrike (166 miljoner kronor) samt Nederländerna (25 miljoner kronor).