Sagax investerar 261 miljoner kronor

november 22, 2018 Fastigheter

Sagax har genom fyra separata transaktioner avtalat om förvärv av fem fastigheter i Finland och en fastighet i Nederländerna. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 261 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 36 900 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,2 år och det årliga hyresvärdet uppgår till 32 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 94 %. Tillträde beräknas ske under det fjärde kvartalet 2018 och det första kvartalet 2019.