Sagax förvärvar fastigheter i Nederländerna

februari 26, 2018 Fastigheter , Lager , Logistik

 

Sagax har förvärvat tre fastigheter i Nederländerna som omfattar 31 500 kvadratmeter uthyrningsbar area för lager- och industriändamål. Investeringarna uppgår till motsvarande 214 miljoner kronor.

Hyresvärdet uppgår till 18,2 miljoner kronor och uthyrningsgraden till 89 %. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,9 år.

Förvärven sker i tre separata transaktioner. Sagax har förvärvat och tillträtt en fastighet omfattande 39 000 kvadratmeter markarea som är bebyggd med 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar area i Zeist. Därutöver har Sagax avtalat om att förvärva en fastighet i Den Bosch och en fastighet i Zoetermeer. Fastigheterna omfattar 22 900 kvadratmeter markarea och är bebyggda med 11 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. Fastigheterna beräknas tillträdas i mars efter erhållande av sedvanliga myndighetstillstånd.